Anerkendende Kommunikation

Anerkendende Kommunikation – kursus

Skab trivsel og ophøj medarbejdernes motivation ved at udøve anerkendende kommunikation i organisationen.

Mangel på anerkendelse er en af årsagerne til dårlig psykisk arbejdsmiljø og unødvendigt sygefravær.

Med kurset kan du forvandle brok til en konstruktiv samtale. Der ligger altid en årsag bag den måde der tales om tingene på. Ved at anerkende dette, kommer du hurtigere frem til hvor ansvaret for en bestemt udfordring eller en dårlig stemning ligger.

Det er vigtigt at du som leder opfanger dårlig kommunikation og gør noget ved det.

Formål med kurset

Målet med kurset er at lære deltagerne en række situationsbestemte kommunikations-metoder der kan anvendes til at blive opmærksom på og påtale dårlig kommunikation, samt fremme den enkelte medarbejderens trivsel.

Kurset bliver skræddersyet til jeres virksomhed.
På kurset arbejdes med iscenesætte situationer der bygges over research i jeres virksomheds-kultur. Dertil vil vi besøge jeres arbejdsplads og interviewe nogle ledere og medarbejdere.

Typiske emner vi vil arbejde med er:

  • Hvordan bruger ledere og medarbejderne deres personlige kommunikation til at positionere sig på afdelingen og blandt deres kollegaer.
  • Kropssprog
  • At påtale dårlig kommunikation på en forstående måde.
  • Samtaletræning med anerkendende samtaleteknikker
  • Korte introduktioner i og praktisk anvendelse af kommunikationsteorier som fx Apreciative Inquiry, positionskort, Cirkulære spørgsmål, Domæneteori mm.

Undervisningsform
Det er nemt at engagere sig på et kursus med Caseplay, hvor læring foregår gennem oplevelser og træning. Vi levendegør samtalesituationer via forumteater. Professionelle skuespillere iscenesætter virkelighedsnære situationer, som lederne kan deltage aktivt i. Dette er dog frivilligt. De forskellige løsningsforslag bliver kvalificeret med kommunikationsteori. Disse processer afveksler med kommunikationstræning i kropssprog og samtaletræning med skuespillerne i mindre grupper.

Disse processer afveksles med kommunikationstræning i kropssprog og samtaletræning med skuespillerne i mindre grupper.

Underviserne er Joost Alexander.

Varighed
Kurset kan tilrettelægges så det afvikles over 1 eller 2 dage.

Antal deltagere er max 25.

Læs også vores indlæg om anerkendende kommunikation:

Tal giraf med smil på…

Vis din empati og styrk dine relationer…