Ansigt til ansigt virker bedst

af | dec 9, 2021 | Arbejdsmiljø, Præsentation

kaniner-ansigt-til-ansigt

At flytte mennesker

Selvom mange virksomheder i stort stil nyder fordelene ved onlinemøder, står det klart som aldrig før at det levende møde, ansigt til ansigt, egner sig bedst til at flytte mennesker. 
At flytte mennesker betyder i denne sammenhæng at påvirker mennesker i den måde de løser opgaver, hvordan de forholder sig til aftaler og regler og i deres motivation. 

Ansigt til ansigt virker bedst

Lotte Bøgh Andersen er forsker, ansat i VIVE´s afdeling styring og ledelse, samt centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun har i et interview med mig fremhævet resultatet af hendes forskning, hvor det viste sig at: 

  • Medarbejdere knytter sig stærkere til organisationens opgave når de oplever en ansigt til ansigt tilgang til kommunikationen fra deres leder. 
  • En inspirerende leder kan forbedre opgaveløsning uden at bruge mere penge eller gennemføre politisk vanskelige strukturelle organisationsændringer. 

Kvalitet i kommunikationen

Nu at Corona tvinger mange ud i hjemmearbejde og onlinemøder er det vigtigt, at den stærkt reducerede ansigt til ansigt kommunikation der er, gør hvad den skal, nemlig at flytte mennesker.
Det stiller krav til kvaliteten af ansigt til ansigt kommunikationen. Kvaliteten “måles” bl.a. i hvor stor autenticitet en medarbejder oplever i lederens måde at være til stede på, med det fornødne sprog, kropssprog, udstråling og alt det som gør det levende møde nærværende og motiverende. 

Vis dig

At være til stede på en motiverende måde kræver både evner, kompetencer, vilje og energi.
Det gode budskab er, at det kan læres. Du lærer det bedst ved aktivt at interessere dig for hvordan andre har det, hvordan de trives med deres opgaver og at lære af disse samtaler. Skab kontakt, få tilliden til at gro, vær aktiv, vis dig som den, folk helst vil tale med, både når det går godt og når det går knap så godt.