Borgerrettet kommunikation

Borgerrettet kommunikation – kursus

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt kursus i borgerrettet kommunikation, specielt for personalegrupper, som inden for det kommunale system har kontakt med borgere. Det kan være på områder som f.eks. hjemmehjælp, borgerservice eller kommunal sagsbehandling. På kurset arbejder vi med kommunikation og samtale på en konkret og praktisk måde. Vi træner deltagerne i nogle færdigheder og tilgange, som vil være et nyttigt supplement i det daglige arbejde, og som samtidigt baner vejen for en bedre og mere afspændt kontakt med borgeren.

Ida, medarbejder i Faxe Kommune, feedback på forløbet Den nødvendige samtale.

“Jeg tænker på kurset som en dag med humor, hvor medarbejderen/ lederen var i fokus. Hvor fokus var på sætninger og ord samt betoninger. Hvor reflektion var godt, f eks hvordan tempo indvirker på os / mig som menneske i øvelsen hvor gangarten ændres flere gange undervejs. Jeg kunne godt have brugt/ bruge noget mere tid til direkte samtale, som vi havde til sidst, hvor vi var delt op i mindre hold og der var flere helt konkrete øvelser i samtale.”

Research:

Inden kurset besøger vi arbejdspladsen for – i samarbejde med jer – at klarlægge, hvad I måtte have af behov og udfordringer, som vi skal tage højde for i vores undervisning. Situationsspillene bliver lavet på baggrund af de eksempler vi hører om i et fokusinterview med nogle repræsentanter for målgruppen.

Mere om kurset i borgerrettet kommunikation:

Generelt arbejder vi med at fremme en mere indlevende adfærd, hvor der – så vidt muligt – udvises forståelse for borgerens perspektiv. Dette har en særlig relevans i kommunalt regi, hvor man er begrænset af love og regler, og ikke altid har mulighed for at efterkomme borgerens ønsker. Det kan give anledning til frustration og vrede fra borgerside. På kurset viser vi jer, hvordan man ved at bruge den anerkendende tilgang kan få borgeren til at føle sig hørt og forstået. Derved kan anspændte situationer mildnes og konflikter nedtrappes. Når de nye tilgange er blevet indarbejdet, ser man ofte som sidegevinst, at arbejdsklimaet får et løft.

Kurset tilrettelægges, så det både er lærerigt og afvekslende. Vi er professionelle skuespillere, og for at anskueliggøre vores pointer opfører vi små situationsspil. Deltagerne er velkomne til at medvirke i spillene, hvis de har lyst. Det er vores erfaring, at nye tilgange, som er blevet sat i scene på en realistisk måde, vil fæstne sig bedre hos kursisterne.

Afsnit i forløbet:

  • Samtaleteknik
  • Konfliktforståelse
  • Brug af den anerkendende metode
  • Stemmebrug
  • Kropssprog

Praktisk:

Varighed:   En dag. En opfølgning kan aftales

Antal deltagere:   Op til 20 pr. hold

Kursusleder:   Joost Alexander i samarbejde med en eller flere skuespillere