Den vanskelige samtale – kursus

Som leder er man ansvarlig for at føre en række samtaler, som kan være af meget forskellig karakter. De emner, der skal tages op, dækker et bredt spektrum fra det enkle til det komplicerede. Ofte vil situationen indeholde et element af konflikt eller modsatrettede interesser. På den ene side skal virksomhedens tarv varetages, og på den anden side skal lederen sørge for, at ingen føler sig dårligt behandlet. At styre en samtale – også den svære slags – er en kunst, som kan læres.

Med kurset Den vanskelige samtale, får I et individuelt tilrettelagt forløb, hvor vi tager udgangspunkt i situationer, som kunne være hentet fra jeres arbejdsplads. Vi lærer jer teknikker og handlemuligheder, som vil være til stor hjælp for jer i det daglige, hvad enten det gælder medarbejdersamtaler, forandringsledelse eller konflikthåndtering.

Anders-Peter Østergaard, direktør i Lolland Kommune:
”Skuespillerne kommer med nogle kompetencer som vi som organisation ikke plejer at bruge, og så forstyrrer de os lidt i vores perspektiv og giver os nogle nye ideer, og det er rigtig godt. Skuespillerne kan spille rollerne meget autentiske, så det betyder faktisk, at man føler man sidder overfor en medarbejder.”

Ane Kanstrup, skoleleder i Lolland Kommune:
”Det er forfriskende at man kommer op og stå, bruger sin krop og griner. Når dem der skal lære bruger deres krop, så husker man på en hel anden måde.”

Mere om kurset – Den vanskelige samtale:

Vi bestræber os på at sammensætte forløbet, så det både er lærerigt og afvekslende for deltagerne. Vi har mange års gode erfaringer med at bruge teatermetoder i undervisningen. Vi iscenesætter små situationsspil, som afspejler forskelligartede samtaler fra jeres dagligdag. Kursisterne inviteres til at medvirke som aktører. Men man er også velkommen til at være tilskuer, hvis man foretrækker det. Bagefter opfordrer vi jer til at reflektere over spillet og byde ind med løsninger. Undervejs sørger vi for, at deltagerne – på et teoretisk plan, og gennem øvelser – får en dybere forståelse af de psykologiske mekanismer.

Det er vores erfaring, at teatermetoden har nogle særlige fordele: Kursets indhold og pointer vil fæstne sig bedre hos deltagerne, når de selv involveres og lever med i processen.

Vi lægger også vægt på, at deltagerne træner samtaleteknik i små grupper under ledelse af instruktørerne.

Følgende punkter vil indgå i kurset:

  • Hvordan man skaber en god atmosfære i den indledende fase
  • Hvordan man sørger for, at samtalepartneren kommer til orde med sine synspunkter
  • Brug af åbne og lukkede spørgsmål, til hvad og hvornår
  • Lær at aflæse din samtalepartners kropssprog og reaktioner
  • Lær at håndtere en følelsesladet reaktion som f.eks. tavshed, gråd eller vrede
  • Hvordan man sørger for en god afslutning

Det praktiske:

Varighed:   Kurset kan tilrettelægges, så det varer 1 eller 2 dage

Antal deltagere:   Max. 20

Kursusleder og instruktør:   Joost Alexander og en eller flere medvirkende skuespillere/instruktører, alt efter gruppens størrelse

Læs også vores indlæg om den vanskelige samtale:

Tal med mennesket…

Skab dialog, det forbedrer kundekontakten…