Det faglige og det personlige

I et arbejdsmiljø som er præget af udsagn som ”Det er lige meget.” , ”Få lortet til at virke.” eller ”Det har jeg ikke noget med at gøre.” er der større sandsynlighed for at fagligheden har fattige kår, end hvis tonen bliver præget af udsagn som ”Det fik du klaret rigtigt godt.” , ”Hvordan har du tænkt dig at gribe det an?” eller ”Lad mig lige se hvem der kan svare dig på det.”

Caseplay arbejder med fagkræfternes personlige kommunikation på arbejdspladsen. Den interne, kundekontakten, borgerkommunikation, konflikthåndtering mm. Dermed er vi med til at forbedre fagligheden på en arbejdsplads. Af 2 grunde: For det første bliver den faglige udvikling i et team stimuleret af en tydelig og positiv kommunikation. For det andet håndterer hver enkel medarbejder sin egen faglighed med større omhu og eftertænksomhed, når det ikke er lige meget hvordan der tales om det man gør. Fagligheden er selvfølgelig forskellig, afhængig af om du er landmand, politibetjent, kirurg eller pædagog, men de har tilfælles, at den måde de udøver deres arbejde på, bliver påvirket af hvordan andre taler om det.