Forældresamtaler

Forældresamtaler – kursus

Forældresamtaler står under indflydelse af et magtsforhold mellem forældre og pædagogen eller læreren. Det kræver  tilkendegivelse af interesse, nysgerrighed og ydmyghed samt en markering af din position. Dine intentioner skal blive synlige og tydelige for forældrene, i din lytning, dit sprogbrug, kropssprog og i en tillidsskabende adfærd.

Med din personlige kommunikation skaber du tryghed.
Du inviterer til dialog, og gør det nemmere for forældrene, at høre om dine iagttagelser og fortolkninger af barnets adfærd.

På kurset arbejder vi med en række forældresamtaler som du som pædagog eller lærer kender fra din hverdag. Nogle af jeres samtaler sker planlagt, nogle opstår pludselige og uforberedte, og der er mange situationer hvor du under høj aktivitet og tidspres skal give forældre et kort svar eller en kort forklaring. Fælles for alle situationer er at du er opmærksom på forældrenes modtagelighed for dit budskab og på din reaktion på deres evt. bekymring eller mening.

Formål med kurset

Målet med kurset er at formidle deltagerne en række situationsbestemte kommunikations-redskaber til anerkendende og tillidsskabende kommunikation med forældre.

Kurset bliver skræddersyet.
På kurset arbejdes med iscenesætte situationer, cases der bygges over research i jeres aktuelle opgaver og kontakt med forældre. Dertil vil vi besøge jeres arbejdsplads og interviewe nogle ledere og medarbejdere.

Typiske emner vi vil arbejde med:

  • Hvordan bruger du din personlige kommunikation i samtaler?
  • Kropssprog og stemmeføring
  • Anerkendende samtaleteknikker
  • Konfliktforståelse og -teori

Undervisningsform

Det er nemt at engagere sig på et kursus Forældresamtaler med Caseplay, hvor læring foregår gennem oplevelser og træning. Vi levendegør samtalesituationer via forumteater. Professionelle skuespillere iscenesætter virkelighedsnære situationer, som deltagerne kan deltage aktivt i. Dette er dog frivilligt. De forskellige løsningsforslag i situationerne bliver kvalificeret med kommunikationsteori. Disse processer afveksles med øvelser i kropssprog og målrettet samtaletræning med skuespillerne i mindre grupper.

Underviseren er Joost Alexander.

Varighed
Kurset kan tilrettelægges til 1 eller 2 dage.

Antal deltagere: max 25.