Kommunikationskurser

Forumteater – arrangement

Forumteater er et kort teaterstykke med efterfølgende deltagerbidrag i løsning af stykkets konflikt.

Det er et stærkt engagerende event, et kickstart, til at sætte gang i dialogen på en temadag. Et oplæg der sparker r.., når det gælder at få gang i diskussion om meninger og holdninger, fordi spillet viser konkret hvordan problemet ser ud i den daglige drift.

Processen i forumteater styrer alt snak over til konstruktive overvejelser og forslag. Debatten om værdier eller kommunikationen i virksomheden bliver konkret og nærværende. Skuespillerne omsætter jeres ord i handling, og I får oplevelser der i lang tid efter kan føre jer tilbage til kernen af de beslutninger og visioner der driver jeres hverdag.
Det er et interaktivt teater hvor typiske udfordringer og konfliktsituationer fra arbejdspladsen iscenesættes ved professionelle skuespillere. Publikum bliver inddraget i debat om hvad spillet har vist, og får lejlighed til at afprøve løsningsforslag i spillet. Det kan ske ved at skuespillerne agerer på publikums forslag eller at publikummet selv spiller med.

Der er typisk tale om et kort teaterstykke på ca. 20 min. eller et antal scener der varer ca. 5 min. hver, alt efter formål.

Det kan handle om organisationsændringer, sammenlægninger, fusion, den vanskelige samtale, kundeservice, konflikthåndtering eller om andre situationer hvor kommunikation spiller en vigtig rolle.

Ved at arbejde med konkrete, levende eksempler bliver det tydeligt hvad der anses for god kommunikation og godt samarbejde.

Forumteater virker stærkt engagerende, og inddrager publikummet.

Godt til:

  • Temadage, medarbejderdage
  • Kickstarte projekter
  • Levende indslag i et i teori-tungt kursus
  • Kurser i personlig kommunikation

Teaterstykket eller scenerne laves efter grundigt research hos jer, og afspejler de daglige udfordringer i jeres virksomhed meget genkendeligt. Tit interviewer vi nogle medarbejdere og ledere, og aftaler derefter, hvilke temaer der fokuseres på i stykket.

Begivenhederne i stykket foregår typisk i en fiktiv virksomhed, så udfordringerne er mere på afstand. Det gør det nemmere for publikummet at tale om de emner, der er vanskelige at tale om.

Forumteater, som selvstændigt arrangement varer 1 – 2 timer. Deltagerantallet kan være 10 – 200.

Læs også nogle af vores indlæg om forumteater:

Forumteater hjælper mod AIDS/HIV i Sydafrika…