Hør hvad dine kollegaer overhører.

af | sep 18, 2014 | Arbejdsmiljø

Har dine kollegaer eller medarbejdere forstået dig rigtigt?

Forudsætning for et godt samarbejde er, at du finder ud af, hvordan dine kollegaer eller medarbejdere fortolker dine beskeder og jeres aftaler.

Er du i tvivl? Så spørg dem, hvordan det går med opfølgningen.

Mange opgaver bliver løst forkert eller for sent, fordi der undervejs ikke bliver spurgt ind til, hvordan det står til med løsningen. 

Hvis du kan mærke, at du hellere vil vente med at spørge, kan det være et tegn på, at noget i kommunikationen eller relationen ikke understøtter godt samarbejde.

Stol på din mavefornemmelse, når du er usikker på om de vigtige detaljer i dine beskeder er blevet hørt og bliver fulgt op på. Spørg!

Ikke fordi din mavefornemmelse altid er rigtig, men fordi det skaber et arbejdsmiljø, hvor det er legitimt og godt at spørge ind til hinandens opgaver, hvis du gør det. 

Du vil blive overrasket over, hvor mange fejl du når at rette op på, inden de gør skade!

Emnet var aktuelt i et Caseplay-arrangement om Godt Samarbejde for gartnere, kirketjenere, præster, organister, administrative medarbejdere og ledere i Værløse Sogn.