Caseplays kurser i konflikthåndtering handler om god kommunikation

 

Læs om det praktiske og se video her>>

Caseplays kurser i konflikthåndtering sigter på at øge medarbejdernes og ledernes evner til at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til de konkrete, typiske og daglige konflikter de måtte opleve. Hvad der er hensigtsmæssigt kan være fuldstændig forskellig, alt efter hvilke situationer det drejer sig om, og hvilken form for relation der er på spil.

Til forberedelse af et kursus i konflikthåndtering undersøger Caseplay målgruppens hyppige, typiske og sandsynlige konflikter, for at gengive de udfordrende eksempler i form af spillede situationer i vores kurser. Et kursus i konflikthåndtering ud fra spillede eksempler skaber mulighed for at se på de mange detaljer og konkrete omstændigheder i en hver konfliktsituation som kan bruges på vej til en løsning. Djævlen ligger i detaljerne af de konkrete situationer der udvikler sig til konflikter.

På et kursus i konflikthåndtering arbejder Caseplay ud fra en forståelse, at konflikter består af flere elementer. Vi formidler at det giver mening at lære at adskille disse elementer fra hinanden. Elementerne kan udgøre en blanding af faglige uenigheder, relationelle udfordringer, fysiske vilkår, sprogbrug, jargon, kropssprog, adfærd, vante arbejdsgange, organisatoriske forhold mm. Hvert konflikt er typisk sammensæt af flere elementer, og hvert element byder på muligheder til at komme konflikten til livs.

Caseplays arbejde består i at hjælpe kursusdeltagere med at identificere hvilket element er bedst og nemmest at tage fat i, og hvilken form for kommunikation er bedst at anvende.

Ovenstående kan lyde lidt teoretisk, men også situationen hvor en togrevisor skal håndtere en sur kunde uden pladsbillet kan betragtes fra flere vinkler, der åbner for syn på en hensigtsmæssig håndtering af situationen.

 

Lær om spændinger i en konflikt

 

Et kursus i konflikthåndtering med Caseplay, gør at folk begynder at kommunikere lidt anderledes og tænker mere over hvordan de taler til andre. Vores kurser giver et stærkt input til forståelsen af at en målrettet kommunikation bidrager til at man nemmere opnår sine mål og nemmere forebygger konflikter. Vores kurser øger og skærper deltagernes bevidsthed om at man selv har stor indflydelse på kommunikationen og på hvordan andre reagerer på én, samt hvordan man vender potentielle modspillere til medspillere.

Den bedste konflikthåndtering går ud på, at håndtere uenigheder således at der ikke opstår negative spændinger mellem de involverede parter. Man prøver at overbevise uden at såre hinanden.
Den næstbedste konflikthåndtering er at komme ud af en konflikt, og ud af de spændinger eller konfrontationer der allerede er opstået omkring en uenighed.
I begge tilfælde er det personens grundlæggende tilgang til kommunikation og opfattelsen af egen indflydelse, der har betydning for om det lykkedes.

 

Alt kommunikation er potentiel konflikthåndtering

 

I princip er en hver kommunikation, et hvert samspil mellem mennesker på en arbejdsplads en form for forebyggelse og afklaring af potentielle uenigheder. Det behøver ikke være udtalte uenigheder. Mange uenigheder ligger i det skjulte. Mennesker har deres egen fortolkning af fakta, aftaler og verdenen omkring sig. Dermed sagt at mennesker grundlæggende forstår verdenen forskelligt, og lige så grundlæggende er uenige. Ikke at det behøver være et problem, men konsekvensen er at næsten hvert et menneske prøver at finde gehør og forståelse når de kommunikerer deres faglighed eller søger at opnå gode relationer. Det betyder at mennesker, uden at være bevidste om det, skubber til deres medmennesker og til de øvrige fortolkninger af virkeligheden omkring dem. En hver konstruktiv kommunikation sigter på at udligne de potentielle forskelle, opnå enighed, et fungerende samarbejde og tilfredsstillende arbejdsgange.

 

Uenighed uden konflikt

 

Det sker ofte, at søgen efter enighed og samarbejde starter med at udpege eller skabe uenighed. Hver gang vi taler et problem op, hver gang den faglige rigtighed skal stå sin prøve i test og analyser, hver gang lover og regler laves om, skabes der konflikt i en eksisterende orden.
Disse former for at sætte gang i en udvikling er sværest at håndtere når professionelles arbejdsvilkår, trivsel og identitet dermed bliver sat under pres. Det er vigtigt at adskille disse aspekter af en konflikt. I Caseplay taler vi om de spændinger der opstår i forhold til de uoverensstemmelser som mennesker oplever i deres omverden.
I kursussammenhæng vil vi tager stærkt højde for den lokale kultur blandt deltagere, således at samtalen om konflikthåndtering bliver nærværende og knytter sig til det der allerede er mulig. Det er her hvor den narrative tankegang i forhold til konflikthåndtering kommer ind og spiller en vigtig rolle. I kursussammenhæng vil tankegangen ligge bag vores tilgang som kursusholdere. Når vores kurser afholdes i kommunale dagtilbud, arbejder vi gerne sammen med Arne Stentoft, arnestentoft.dk. Arne har stor erfaring med denne målgruppe gennem kurser i Feedback-kultur mm.

 

Narrativ Konflikthåndtering i arbejdsrelationer

 

Hvis vi bliver inviteret som konfliktmæglere i en virksomhed, bliver den narrative tilgang mere tydelig.
Den narrative form for anskuelse af relationer tager højde for hvordan oplevede erfaringer og forsøg på at skabe mening påvirker vores syn på mulige løsninger for en fastlåst situation eller anstrengt relation. Der er typisk en længere historik bag konflikter end man kan få øje på i første analyse. Ofte ligger historien gemt i det enkelte menneskers erfaringer gennem livet, og ikke nødvendigvis i den arbejdsrelation der er på spil. Med en målrettet spørgen ind til effekten af konflikten rettes fokus på den foretrukken relation. Der arbejdes med at udpege handlemuligheder hvor den foretrukken relation kan komme til udtryk og kan vokse.

Kursus i konflikthåndtering - bag om kurset

Skriv mig op til Tips til God Kommunikation

Tips... indeholder korte, praktiske tips til din daglige kommunikation på arbejde. Tips... udkommer 4x om året.

Tak, du er nu tilmeldt Tips til God Kommunikation.