Caseplays kurser i konflikthåndtering

Konflikthåndtering starter langt før en konflikt overhovedet opstår. Den bunder i din tilgang til kommunikation, hvor du skal sørge for at dem du taler med føler sig set, hørt og forstået, hvor du er opmærksom på hvordan dit budskab bliver modtaget, og hvor du er villig til at handle løsnings-orienteret. At handle løsnings-orienteret kan i nogle situationer betyde at du for en stund tilbageholder at du har ret, og lader den anden tale ud.

Dit udbytte af et kursus i konflikthåndtering hos Caseplay

På Caseplays kurser i konflikthåndtering lærer du hvordan du skaber bedre relationer.

Vores lederkurser fokuserer på de længerevarende relationer med kollegaer og medarbejdere, og vores kurser for frontmedarbejdere fokuserer på at give kunden og dig selv en god oplevelse i den kortvarende kontakt.

Caseplays kurser i konflikthåndtering skaber opmærksomhed på din personlige kommunikation.

Personlig kommunikation handler om HVORDAN du kommunikerer, med de ord du bruger, din lytning og dit kropssprog, hvor faglig kommunikation handler om indholdet, om HVAD der tales om. Du lærer at aflæse kropssprog, som fortæller dig om din samtalepartner har forstået det du siger, og hvilke følelser der opstår i den anden. Du lærer at tilpasse kommunikationen, således at den anden oplever en god kontakt.

Udvalgte kurser i konflikthåndtering  

På et lederkursus i konflikthåndtering arbejder du med at navigere i vanskelige samtaler. Du lærer at bruge samtaleteknikker der sikrer dig at du får de nødvendige oplysninger frem og at afslutte en samtale således at du og din samtalepartner ser frem til at følge op.

På et konflikthåndteringskursus for frontmedarbejdere lærer du hvordan du hurtigt giver kunden oplevelsen af at vedkommende bliver set, hørt og forstået. Handler kurset om at håndtere passagerer, patienter og borgere der er udadreagerende, lærer du at sørge for den optimale fysiske sikkerhed for både den anden og dig selv.

Du lærer bedst ved at opleve selv

På Caseplay’s kursus i konflikthåndtering lærer deltagerne ved at øve de svære situationer, de kan møde i deres arbejde. Vi iscenesætter konfliktsituationer så virkelighedsnært som muligt og inddrager deltagerne i vurdering af situationen. Hvad kunne have været gjort anderledes, hvad mon ”kunden” reagerede på? Deltagerne inviteres til at deltage i iscenesættelsen. Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage, eller nøjes med at være tilskuer. Dette er den bedste måde, dine medarbejdere bliver bedre til at håndtere konflikter på.

Arbejdet med de spillede situationer går i samspil med enkle teoretiske oplæg og øvelser, som giver deltagerne en forståelse af problematikken på et teoretisk plan. Vi bruger dog ikke tid på konflikttrappen, som de fleste kender i forvejen.

– Søren Vestberg Petersen, produktionsleder i DSB:

“…dette kursus var noget vores medarbejdere virkelig kunne bruge, da det var realistisk i forhold til deres daglige virke. I gjorde det virkelig godt, når I opførte skuespil, og I formåede at holde alle interesseret og lagre de nye teknikker, som de bruger i den virkelige verden, på deres rygrad. Jeg kan kun anbefale jeres metoder. TAK for et super godt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af dette konflikthåndteringskursus.”

Læs mere om vores 2 kursustyper i konflikthåndtering

Lær at stoppe konflikter – før de opstår

Konflikthåndtering for frontmedarbejdere

Er konflikter, overfusning og overfald en potentiel risiko for jeres medarbejdere? Så tilbyd dem et kursus, hvor de ikke bare lærer at håndtere konflikter, men hvor de på egen krop oplever, at de selv kan være med til at stoppe konflikten – måske endda inden den opstår.

På dette kursus lærer du:

   • At bruge konfliktnedtrappende kropssprog, vejrtrækning og stemmeføring
   • At aflæse sin modparts kropssprog
   • At mestre effektive konfliktnedtrappende samtaleteknikker
   • At skabe en god afslutning på en konfliktfyldt situation
   • At berolige sig selv efter en konflikt
   • At forstå hvad der sker i en konflikt, og hvordan den kan undgå

Det praktiske

Holdstørrelse: Op til 25 deltagere
Varighed: 1 eller 2 dage
Kursusleder og instruktør: Joost Alexander sammen med 1 eller 2 skuespillere.

Konflikthåndtering

Er du leder eller bestemmer du bare?

Kursus i konflikthåndtering for ledere

Når du er leder, oplever du konflikter. Det kan ikke undgås. Men hvordan du håndterer konflikterne, afgør om du er en leder eller bare er ‘den, der bestemmer’. Vi underviser dig ud fra de situationer, du står i hver dag – og lærer dig at håndtere konflikter på en konstruktiv måde – for begge parter.

Vores udgangspunkt for kurset er at konflikter er et godt udgangspunkt for udvikling. Det betyder at du er i stand til at rette fokus på det der kan udvikles, forbedres, og bruger mindst mulige kræfter på det der står i vejen. Det der ofte står i vejen er interesser, holdninger, sårede følelser og misligholdte relationer. Når du håndterer en konflikt hensigtsmæssigt bearbejder du disse forhindringer således at konflikten forvandles til en uenighed. Det betyder at du med din personlige kommunikation genskaber tilliden og respekten.

Disse menneskelige mekanismer har ofte ikke med uenigheden at gøre, men om man kan se hinanden i øjnene.

På kurset lærer du:

  • At aflæse, gennemskue og forstå konfliktens natur
  • At aflæse kropssprog
  • At bruge kropssprog, vejrtrækning og stemmeføring som værktøjer
  • At mestre effektive samtaleteknikker

Det praktiske

Holdstørrelse: Op til 25 deltagere
Varighed: 1 eller 2 dage
Kursusleder og instruktør: Joost Alexander sammen med 1 eller 2 skuespillere.