Kropssprog former hvem du er.

af | dec 5, 2014 | Præsentation

Du kan booste din performance i 10 sekunder.

Tip
Indtag en række kraftfulde positioner, for eksempel sejrs-positioner, med stærke arme og en åben krop, lige inden du skal præstere, eller lige inden du skal have en samtale, hvor du har brug for at være stærk. Eller indtag en række ydmyge positioner inden du skal have en snak, hvor det går ud på at sige undskyld.

Hvorfor?
Normalt antager vi at vores kropssprog automatisk former sig efter den mentale tilstand og den kontekst vi befinder os i.
Nu ser det ud til at det også virker den anden vej rundt. Når vi indtager et bestemt kropssprog påvirker det vores mentale tilstand, og vi påvirker den kontekst vi befinder os i.

Bevis
Og endnu bedre: Det er nu videnskabelig bevist at kropssprog påvirker din handlekraft! Det sker ved aktivering af 2 hormoner: Testosteron og Cortisol.

Forsker
Den amerikanske forsker, social psykolog Amy Cuddy, har i forsøg påvist, at niveauet af disse 2 hormoner bliver påvirket af vores kropsholdning, og at vi kan ændre disse niveauer lynhurtigt ved at indtage bestemte positioner.

Forsøget gik ud på at deltagere i forsøget skulle opholde sig alene i et rum, og indtage forskellige kropspositioner. De blev instrueret i at indtage dominerende og kraftfulde positioner. I kontrolforsøget blev deltagerne bedt om at indtage ydmyge og beskedne positioner.

Hormoner: Testosteron og Cortisol

Inden forsøget blev deltagernes Testosteron- og Cortisolniveau målt. Testosteron er det dominerende og kraftgivende hormon. Det akvtiverer lysten til at skride til handling og mindsker angsten for at risikere noget. Testosteron fremmer vores hårde side. Cortisol er det angstfremkaldende og stressgenererende hormon. Det gør en mindre risikovillig, og nedsætter evnen til at tage initiativ. Det fremmer også vores bløde og mere føjelige sider.

Det viste sig allerede 2 minutter ind i forsøget, at Testosteron-niveauet i gruppen der indtog dominerende positioner var steget med 20%, og at Cortisolniveauet var dalet med 25%.

I kontrolforsøget, hvor deltagerne blev instrueret i at indtage ydmyge og underkastende positioner, viste det sig efter 2 minutter at niveaet for Testosteron var dalet med 15%, og for Cortisolen steget med 15%.

 Omstridt teori

Amy Cuddy´s påstand at styring af testosteron og kortisol skulle give folk et bedre liv har ikke kunne bevises. Den del af hendes virke er bleven genstand for kritik, og hendes betydning som forsker er bleven svækket sidenhen.                                      

Se Amy Cuddy´s foredrag på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc