Kropssprog og læring

af | jan 11, 2020 | Præsentation

Sammenhaeng-mellem-kropssprog-og-laering

Kropssprog påvirker din evne til at lære. Her til skolestarten efter Juleferien vil jeg gerne skrive om noget lærere kan bruge til, eller genkende fra deres kommunikation med elever der med deres kropssprog giver indtrykket af at de er ”ligeglade”. Lærere kan hjælpe elever med at forbedre deres læring ved at lære dem hvordan de bruger deres krop til at gøre hjernen mere tilgængelig for læring.

Når en elev ”hænger” på stolen under undervisningen, i den næsten horisontale kropsposition, med overkroppen lænet langt tilbage og benene strakte langt foran sig, kan det være udtryk for at vedkommende mener at kunne opføre sig lige som det passer hende eller ham. Denne fysiske holdning, og den nævnte mentale position, er med til at skabe afstand til det som læreren prøver at overdrage. Eleven trækker sig tilbage i det personlige domæne (Maturana), hvor jeget står centralt og udefrakommende holdes på afstand. Det kan betragtes som et filter der heder ”jeg kigger på det hvis og når jeg gider”, som står i vejen for læring. Samtidigt kan denne attitude virke provokerende på læreren og påvirke de øvrige elevernes opmærksomhed.

Motivation til at lære går mindst 2 veje. Faget og formidlingen skal kunne vække elevens interesse, samtidigt med at elevens krop, hjerte og hjernen skal skabe motivation til at blive interesseret. Dermed sagt, at det giver mening at påtale en elev på kropssprog og kropsholdning når det gælder at øge læring.

Sammenhængen mellem kropssprog og den mentale tilstand et menneske befinder sig i blev udforsket af den amerikanske psykolog Amy Cuddy, som kom til konklusionen og med udtalelsen ”dit kropssprog kan forme hvem du bliver”. Der ligger et skønt foredrag med hende på Tedtalks. /Joost Alexander