Lars Strauss

Konflikthåndtering og Personlig Kommunikation

Godt kursus med nærvær og øjenhøjde, super kompetente folk.

Supergodt i forhold til målgruppen, som generelt er meget praktisk anlagt

Læs mere om vores kursus konflikthåndtering for frontmedarbejdere…

Lars Straussdeltager på kurset
Thomas Petersen

Mazda reference Caseplay

Kommunikation og Ledelse for Værkførere og Reservedelschefer

Kundeudtalelse:

” Hos Mazda Motor Danmark har vi ønsket at styrke vort forhandlernetværks medarbejdere udi den svære kunst, kommunikation og konfliktløsning. I vor søgen efter en samarbejdspartner var det vigtigt for os at finde et firma, som ikke var branchekendt og derfor kunne se på vores ”lukkede” bilverden med helt nye øjne. Her viste Caseplay en stor forståelse for vores idéer. Vi er lige fra planlægningens start blevet mødt med en kæmpe entusiasme fra Caseplays side, hvor grundighed har været et nøgleord. Vi kan kun give Caseplay de bedste anbefalinger!

På alle de afholdte kursusforløb har Caseplays kursusholder og skuespillere udvist stor professionalitet, engagement, troværdighed og god humor. Og det er svært ikke at lade sig rive med undervejs.”

Læs mere om vores kursus i anerkendende kommunikation…

Thomas PetersenTechnical Specialist, Mazda Motor Danmark A/S
Kim Rasmussen

Servicekommunikation Mazda Masterteknikere

Servicekommunikation Mazda Masterteknikere

Kundeudtalelse:

Helt igennem et godt og lærerigt kursus! /Kim Rasmussen, Eftermarkeds ansvarlig.

Super godt og meget relevant, Super gode undervisere! / Thomas Dofoz, Værkstedschef.

Case:
Mazda Masterteknikere der arbejder hos bilforhandlerne rund om i landet skal have styr på kommunikationen med kunderne.

Helt i trend med mange andre virksomheder der ikke længere overlader det til tilfældighederne hvordan deres kunder bliver mødt af deres ansatte. Caseplay omsætte Mazda´s krav til teknikerne til et 2 dages kursus med grundlæggende kommunikationsfærdigheder, klagehåndtering og omgang med vrede kunder. Kurset afholdes for alle Mazda Masterteknikere i Danmark, med 14 deltagere på hold ad gangen.

Læs mere om vores kursus i klagehåndtering…

Læs mere om vores kursus i god kundeservice…

Kim RasmussenEftermarkeds ansvarligMazda Motor Danmark A/S
Søren Vestbjerg Petersen

Caseplay har fået 3 års kontrakt på kurser konflikthåndtering i DSB.

Kundeudtalelse:
” Vi har kunnet mærke på vores medarbejdere at dette kursus var noget de virkelig kunne bruge, da det var nærværende og realistisk i forhold til deres daglige virke. Du og din kollega gjorde det virkelig godt når I lavede skuespil, og I formåede at holde alle interesseret og i høj grad lagrede nye teknikker på deres ryggrad, som de bruger i den virkelige verden. Kan kune anbefale jeres metoder, TAK for et super godt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af dette konflikthåndteringskursus.”

Case:
DSB´s Lokoførere A, kørermændene, har en opgave med at tømme S-toget for passagerer der ikke uopfordret forlader vognen, når toget har nået til endestationen om natten, og skal gøres rent.
Caseplay har gennemført en række på 10 træningsdage i håndtering af vanskelige passagerer for de i alt ca. 160 ansatte kørermænd, med 16 personer på hold ad gangen.
Dagen handler om sikkerhed, service og aktiv kommunikation, og træningen forgår i et dertil placeret S-tog på depotet Høje Taastrup. Kørermændene og ledelsen er yderst tilfreds med Caseplays træning, som nu har medført at vi har en 3 års kontrakt på uddannelse af nyansatte kørermænd. Medarbejderene vurderer Caseplays træningsdag med 4,3 point ud af 5.

Læs mere om vores kursus i konflikthåndtering…

Søren Vestbjerg PetersenProduktionslederDSB Vedligehold A/S
Ivan lund Laustsen

Konflikthåndtering for chauffører

Kundeudtalelse:
“Vi har meget få kundeklager og ingen uløste konflikter! Jeg kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at gøre brug af de kundskaber Caseplay og dermed Joost Alexander har til at bringe konflikthåndtering i øjenhøjde for den enkelte medarbejder!

Jeg havde første gang i december 2013 og nu senest her i september 2014 den fornøjelse at samarbejde med firmaet Caseplay (Joost Alexander) i vore kursusmoduler for chauffører. Intentionen er og har været på disse kurser at den enkelte chauffør deltager i et tre dages kursus hvor virksomheden klæder dem godt på i to dage for hvad angår regler, normer, krav og forventninger, så de er bedre rustet til at give vore kunder og dermed sig selv en mere optimal hverdag.

På tredje dagen har vi så entreret med virksomheden Caseplay (Joost Alexander) for at den enkelte chauffør kunne få afprøvet sine færdigheder, både nye og gamle, via situationsskuespil. Min oplevelse af disse seancer har været at vore medarbejdere er mødt op med mange forskelligartede fordomme og forventninger. Ja nogen er ligefrem mødt op med den indstilling, at de ikke skulle deltage i ”sådan noget pjat”. Her må jeg virkelig rose Caseplay og dermed Joost for sin meget humoristiske og ikke mindst professionelle tilgang til opgaven. Joost har en særlig evne til at kommunikere på alle niveauer, så det virkelig føles som en leg og dagen flyver af sted. Vi har nu afholdt flere af disse kursusmoduler for chauffører i hele DK og jeg har endnu ikke oplevet en eneste medarbejder som Joost ikke har kunnet trænge ind bag facaden hos. Jeg er af den klare overbevisning at vore chauffører virkelig nyder godt af disse værktøjer til konflikthåndtering som Joost lærer dem og ved at jeg/vi (ledelsen) deltager hver gang opnår vi også resultater når vi er tilbage i hverdagen. Resultat: vi har meget få kundeklager og ingen uløste konflikter! Jeg kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at gøre brug af de kundskaber Caseplay og dermed Joost Alexander har til at bringe konflikthåndtering i øjenhøjde for den enkelte medarbejder!”

Case:
Chauffører i Dansk Retursystem skal kunne samarbejde med mange slags butikspersonale de kommer ud til, og som ikke altid er gode til at kommunikere.

Læs mere om vores kursus i konflikthåndtering…

Ivan lund LaustsenKørselslederDansk Retursystem A/S
Rasmus Onslev Kremmer

Kropssprog inspirerer kommunale ledere

Kropssprog inspirerer kommunale ledere

Kundeudtalelse:

“Det var en fornøjelse at opleve Joost! Han var velforberedt og engageret, og det var tydeligt at lederne var glad for at blive inddraget i form af øvelser og kunne tage imod hans gode råd om, hvordan de kan bruge deres kropssprog i deres lederjob”

Case:
KL fordrer at de kommunale ledere skal hvile i sig selv, have gennemslagskraft og skabe mening og retning der knytter mange perspektiver sammen.

Caseplays direktør Joost Alexander holdt oplæg på KL´s ledertræf i Kolding der gav krop til KL´s opfordring. Hvordan omsætter du dine evner, at du hviler i dig selv, at du har gennemslagskraft og at du skaber mening og retning, i din direkte kommunikaton, således det inspirerer medarbejdere og kolleger i den daglige drift?

Oplægget følgtes op med nogle fysiske øvelser hvor evnerne kom til udtryk i kropssprog og det mellemmenneskelige møde.

Joost Alexander faciliterede dialogen om hvad det betyder “at være sig selv”, “åbenhed”, hvordan man styrer sin energi, og det indre arbejde med at forholde sig til og reagere på forstyrrelser.

Feedback på oplægget var blandt andet, at tale om og lave øvelser med kropssprog og Personlig Kommunikation var inspirerende vinkler til at se på sit virke som leder.

Rasmus Onslev KremmerJournalistKommunernes Landsforening
Merete Fænø Fohlmann
God officials kommunikation

God officials kommunikation

Kundeudtalelse:

” Caseplay fik salen til at syde! 300 forventningsfulde officials var på plads, da Caseplay indtog scenen. Efter kort tid var alles opmærksomhed fanget og engagementet var stort. Caseplay havde gjort et stort forarbejde og havde virkelig forstået vores organisation og de problemstillinger, man som official kan stå med. De ramte lige på kornet!”
Case:
Caseplay hjalp 300 erfarne rideofficials med tips og tricks til God Kommunikation i et involverende og underholdende show.

Caseplay iscenesatte konfliktfyldte samtaler officials i Dansk Ride Forbund af og til oplever når de til ridestævner tiltales af frustrerede ryttere eller forældre til disse. Ambitionerne i ridesporten er store, og det kan være svært for ryttere at forlige sig med en dommerafgørelse der står i vejen for at få 1. præmie.

Caseplay havde lavet omfattende research på lige præcis de situationer der kan sætte officials i en vanskelig situation. Med skuespil og oplæg blev deltagerne sat i gang med at diskutere og afprøve kropssprog til God Kommunikation.

Læs mere om vores kursus i kropssprog…

Merete Fænø FohlmannSouchef - SportsafdelingDansk Rideforbund

Konflikthåndtering for landbrugskontrollører

Konflikthåndtering for landbrugskontrollører

Kundeudtalelse:

“Rigtig gode kursusledere. God opbygning med skuespil. Udbyttet er refleksion over måden jeg selv laver kontrol. Hvilke signaler sender jeg etc. Teori overført til praksis.”

“Positivt overrasket over model for kurset – ny smart opbygning, – alle deltagere blev positivt inddraget.”

“Gode snakke- og “stå”-redskaber. Se en helhed i mødet med landmanden.”

Case:

Konflikthåndtering starter langt før en konflikt er opstået. God Personlig Kommunikation forebygger konflikter, og skaber mange flere løsningsmuligheder, når konflikten er i gang.

Caseplay leverede et 2 dages pilotkursus for landbrugskontrollører i NaturErhvervstyrelsen. Kurset omfattede gode råd til forberedelse, konfliktløsning og bearbejdning af vanskelige episoder. Stemningen var i top i det afvekslingsrige program, hvor 15 kontrollører deltog i øvelser og iscenesættelser der gjorde konfliktsituationer nærværende.

I evalueringen scorede kurset 5,3 ud af 6 point.

Kursuslederne var Joost Alexander og Arne Stentoft

Læs mere om vores kursus i konflikthåndtering for frontmedarbejdere…

Sanne Caft
Tillid i praksis

Tillid i praksis

Kundeudtalelse:

” I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb (Tillid) mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft og Joost Alexander. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk set ramte de rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skrivdt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i København Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.”

Case:

God Kommunikation er en afgørende faktor for tillid i en organisation. Ledere og medarbejderrepræsentanter med forskellige og, nogle gange, modsatte interesser kan øge tilliden i samarbejdet ved at vise hinanden hvordan de opfatter deres mandater og hvordan de håndterer information.

Caseplay medvirkede i en workshop hvor et MEDudvalg var samlet om at øge tilliden i organisationen. Programmets processer sigtede på at få meningerne og holdningerne frem. Vi kiggede på hvordan disse kommer til udtryk, og hvordan de bliver aflæst af andre. Centrale emner var håndtering af Information og Beslutningernes efterliv.

Programmet var en co-produktion mlm. Arne Stentoft og Caseplay

Sanne CaftVicechefKøbenhavns Hovedbibliotek
Aase Sørensen

Kropssprog for mødeledere

Kropssprog for mødeledere

Kundeudtalelse:

” Super dag! Kursusholder Joost og skuespiller Christine virkede engagerede, varme og åben i deres undervisning. Det gav mig lyst til at lytte på dem. De var velforberedte, og skabte en tryghed så alle turde kaste sig ud i de spillede eksempler. Jeg blev bevidst hvor vigtigt kropssproget er i den svære samtale og ved møder. Det udleverede materiale kan bruges i det daglige arbejde. Mange detaljer på dagen, fx den undersøgende tilgang, fik mig til at reflektere på en anden måde end vanligt. Jeg har brugt flere af kursets metoder med stor succes!” (Udtalelserne er samlet blandt de deltagende ledere)

Case:

Kropssprog fortæller om dine intentioner. Som mødeleder kan du påvirke et møde med dit kropssprog. Du kan vise hvonår der er plads til interne snakke, og hvornår du strammer op og ønsker fokus på den centrale drøftelse af dagsordenen.

Caseplay hjalp 10 ledere i Lejre Kommune med tips og gode eksempler til mødeledelse. På kurset viste skuespillere hvordan forskelligt mødeleder-kropssprog virker, og hvordan man bliver bedre til at aflæse og reagere på mødedeltagere.

Udover fokus på mødeledelse, blev der øvet kropssprog til brug i vanskelige medarbejdersamtaler. Caseplay havde via interviews researchet på typiske vanskelige leder-medarbejdersamtaler inden for området. Om eftermiddagen blev lederne udfordret ved at tage kampen op med en skuespiller der agerede medarbejder i en vanskelig samtale.

Læs mere om vores kursus i kropsprog…

Aase SørensenLeder af FritValgLejre Kommune