Kommunikation og Samarbejde,Provstitemadag, Slagelse Provsti

Folkekirken

Caseplay leverede et forrygende oplæg til vores Provstitemadag med to velspillede scener, der var baseret på nogle af de udfordringer i hverdagens samarbejde, vi havde talt om under forberedelsen. I diskussionen, der fulgte efter hvert af oplæggene, under ledelse af Monique Hartmann, forblev skuespillerne i deres roller og reagerede på publikums respons, og det bidrog i høj grad til gode og engagerede refleksioner. Det var hverken for forsigtigt eller for konfronterende, det var nærværende og vedkommende. Vi vil meget gerne anbefale Caseplay til andre.

——-

Stefan Lamhauge

Provst, Slagelse Provsti

Kommunikation og Samarbejde, temadag for Folkekirken Vesterbro

Folkekirken

Vi havde en rigtig god oplevelse med Caseplays spil for os, og det forudgående samarbejde med interviews. Der var en god balance med 2 spil, hvor det første handlede om en mere alvorlig case, og det andet spil der rummede noget humor. Vores folk blev stærkt engageret og deltog levende i processerne efter scenerne, hvor vi måtte kigge ind i vores egen organisation. Det var i sær arbejdet med den første scene der skabte stor genkendelse og indlevelse. Tak Caseplay for en rigtig god oplevelse!

——-

Randi E. Stenholt-Jacobsen

Daglig leder og administrationschef, Folkekirken Vesterbro

Arbejdsmiljø, medarbejderdag, Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen

Vi havde en super god eftermiddag med Caseplay. Vores ca. 95 medarbejdere kom i god stemning i programmet med 3 relevante og godt tilrettelagte skuespil. Gode og engagerede skuespillere, og en nærværende interaktion med salen. Her var både plads til vigtige emner og et godt grin. Det var en lidt anderledes måde at tale om udfordringerne i vores dagligdag på, men salen summede af energi. Caseplay gjorde sig umage med interview og observation af vores gang hos virksomhederne, og der var en god kommunikation om tilrettelæggelse af programmet. Vi vil meget gerne anbefale Caseplay til dem, der vil prøve noget nyt!

——-

Pia H. Winther

Sektionsleder, Fødevarestyrelsen

TRIO-dag, Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune

Lejre Kommune
Vi havde en super god dag med Caseplay. Caseplay leverede et godt faciliteret og varieret program, med en rød tråd der hang godt sammen med udfordringerne i vores hverdag. Godt med bevægelse og mulighed for at tale sammen med andre/nye kollegaer. Skuespillet var relevant og godt researchet. Vi oplevede en nærværende og struktureret kommunikation omkring tilrettelæggelse af programmet og kan varmt anbefale Caseplay som samarbejdspartner.
Mette Molin

Centerchef, Lejre Kommune

Arbejdsmiljø og træning Kritiske Samtaler, Ledere i Netto

Netto

Netto har et stærkt samarbejde med CasePlay med Joost Alexander i spidsen.
Joost er innovativ og professionel i sin tilgang til de opgaver vi har 
fået hjælp til. I Netto har vi fået hjælp til arbejdet omkring vores arbejdsmiljø og senest kompetenceløft af vores distriktschefs trainee inden for kritiske samtaler, som kan være svære at håndtere.
Jeg kan varmt anbefale CasePlay som samarbejdspartner.

Martin Thorsen

HR-Partner, Salling Group/Netto

Træning Kritiske Samtaler, Netto Ledertræning, deltager eva.

Netto

Netto har for 3 år i træk brugt Caseplay til træning af samtaleteknik og strategi i forbindelse med håndtering af arbejdsmiljø og konfliktløsning.

Netto evaluerede Caseplays indsats på træningsmodulet Kritiske Samtaler via spørgeskema, se resultatet hernede. Caseplay havde udarbejdet træningscases på baggrund af hændelser fra det virkelige liv i Netto. Deltagerne gennemførte de vanskelige samtaler med en skuespiller som modpart i samtalen.

Hvor tilfreds er du overordnet set med modulet?
Alle 8 deltagere svarer med højeste score: Meget tilfreds

Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af modulet?
Alle 8 deltagere svarer svarer med højeste score: Højt

I hvor høj grad mener du , at du kan anvende det lærte i din hverdag?
7 deltager svarer med højeste score: I høj grad, 1 deltager svarer: I nogen grad

Hvor tilfreds er du med CasePlay?
Alle 8 deltagere svarer med højeste score: Meget tilfreds

Deltagere på ledertræning

Ledere i Netto

Temadag Konflikthåndtering, hjemmeplejen, Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune

“Caseplay´s temadag Konflikthåndtering har været en rigtig god dag for vores gruppe medarbejdere. De taler stadigvæk om det og refererer til den kommunikation de lærte om og selv kom frem til på dagen i de spillede eksempler. Caseplay var god til at inddrage mange og også fik nogle med på scenen, på kærlig vis. Jeg kan varmt anbefale Caseplay til andre.”

Marianne Wagner

Distriktsleder hjemmeplejen Ravnsnæs, Rudersdal Kommune

Temadag Arbejdsmiljø, Præstekonvent, Valby-Vanløse Provsti

Valby-Vanløse Provsti
Caseplay skabte en engageret og trygt stemning på vores Temadag Arbejdsmiljø. Det var skønt, hvordan de 2 situationer der blev spillet for os, og den måde samtalen blev styret på, involverede os i drøftelser af problematikker der vedrører os alle sammen. De spillede dilemmaer var flot landet, som resultat af Caseplays forberedende interviews. Vi kunne genkende problematikkerne uden at nogen følte sig udstillet. Stemningen blev virkelig livlig og engageret, og nogle af figurerne skabte et godt grin. Bestemt noget der kan anbefales.
Camilla Diderichsen

Sognepræst, Valby-Vanløse Provsti

Temadag arbejdsmiljø, Præstekonvent, Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Præstekonvent
Joost Alexander og Line Svendsen leverede på fin vis realistiske og genkendelige scener fra vores arbejdsliv, som satte spot på problematikken hos os med selvledelse, godt kollegaskab, kommunikationens virkemidler (f.eks. følelsesmæssig manipulation). De mange lag i konflikterne lagde op til en fin drøftelse, hvor alle havde lyst til at byde ind, og drøftelsen kvalificeredes yderligere af, at folk selv blev budt op i rollen for at afprøve deres forslag til, hvad man i stedet skulle have sagt/gjort.
Johanne Haastrup

Provst, Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Temadag TRIO samarbejde, Ældre og Sundhed, Lolland Kommune

Lolland Kommune
Samarbejdet med Caseplay har været super spændende.
Til vores TRIO temadag om kommunikation har Caseplay leveret et program til vores ca. 60 teamledere, AMR og TR. Vi arbejdede med den interne kommunikation og den ud til teamet. Og det var ikke gammel vin på nye flasker, kan jeg sige. Caseplays metoder var interessante for vores folk. Det fangede dem, skabte livlig dialog og eftertænksomhed, det kunne jeg aflæse på ansigterne undervejs. Dem der havde været med til de forberedende interviews var imponeret over hvordan deres bidrag kom tilbage i de spil Caseplay præsenterede os for på dagen. Vi kunne se og genkende os selv udefra. Det er så vigtigt, at vi får noget frugtbart med på nethinderne, og det skete denne dag. Programmet var så varieret og skiftende mellem det mentale og det fysiske, at man nemt beholdt koncentrationen hele dagen igennem. De fysiske øvelser gav os den vigtige opmærksomhed, at vi skal kunne stå fast både fysisk og mentalt når situationen hos borgeren er konfliktfyldt. Grounding bliver det nye ord efter denne dag. Tak til Caseplay, en meget vellykket dag!
Inge Kromann Hansen

Decentral Leder for Personlig & Praktisk hjælp, Lolland Kommune

Caseplay leverede en rigtig god og inspirerende temadag til vores TRIOer, hvor vi var samlet med 60 ledere og medarbejdere til et heldagsprogram. Det gjorde en stor forskel at se vores udfordringer omsat til skuespil. Det skabte en god energi til det efterfølgende arbejde med problematikken. Caseplay´s grundige forarbejde med interviews er nok en hjørnesten i dagens succes. Vores mulighed for at levere den direkte input gjorde at skuespillet afspejlede meget præcist vores udfordringer og skabte stor genkendelighed. Der blev grint og nikket. Vi følte os i meget trygge hænder med den måde Caseplay styrede de ca. 60 personer vi var gennem dagen. De fysiske øvelser var med til at give os værktøjer til at bruge vores krop og kropssprog mere bevidst i vores dagligdag. Vi kommer nok ikke til at gentage øvelserne i 20 min. i vores travle hverdag, men de udvider vores forståelse for hvordan vi kan øge vores opmærksomhed også når energien kan være nede en gang imellem. Vi vil gerne samarbejde med Caseplay igen, hermed vores anbefaling.

Lene Skov

Chefkonsulent Folkesundhed og Udvikling, Lolland Kommune

Seminardag for Kontaktcentret Arbejdsmarked Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune

Jeg var imponeret over Caseplays evne til at afdække den arbejdsvirkelighed, som vi arbejder i, og på baggrund af dette give et relevant og nærværende refleksionsrum for os som center til at drøfte, hvordan vi kan og skal arbejde for at vi lykkes med vores ambitioner. Caseplay formåede med udgangspunkt i vores dagligdag at sammensætte et program, hvor vi både fik nye værktøjer og tid til at drøfte og blive berørt af, hvordan vores dagligdag kan se ud, når vi sætter os selv i beskueren sted og iagttager hvordan ting kan være og ikke bør være.

Kasper Tange Jørgensen

Centerleder Admin- og Kontaktcenteret og FRB Erhvervsforum, Frederiksberg Kommune

Kursus Konflikthåndtering

logo_bronshoj_kirke

“Jeg synes det har været en fantastisk dag, sammen med Caseplay og Monique Hartmann. De er rigtig dygtige konsulenter og skuespillere. Dagen med de iscenesatte situationer var super relevant og vedkommende, jeg ønskede mig mere tid til at fordøje. Lysten til at fordybe sig mere i de fremkaldte emner er stor. De må gerne komme igen. På vores relativ lille arbejdsplads er det ikke altid nemt med at adskille det faglige fra det personlige, og det var godt at få det belyst. Mere af dette og med mere tid! Jeg vil meget gerne anbefale Caseplay og deres koncept til andre arbejdspladser, jeg synes vi fik meget ud af det.”

Mia Lund Rao

Sognepræst, Brønshøj Kirke

“Caseplays program gav os lejlighed til at kigge ind i vores organisation på en sober måde og med en humoristisk distance.

Der var mange guldkorn. Vi kunne ofte genkende os selv i de spillede situationer – samtidigt med at alle følte, de kunne være tilstede i det.

Vi nåede langt på dagen, og det var en god måde at være sammen på.”

Martin Bjarklev

Administrationschef, Brønshøj Kirke

Temadag forældrekontakt for lærere og pædagoger

Skole og dagtilbud Lolland Kommune

Vi takker for det gode samarbejde og vil gerne give Caseplay vores anbefaling!
Vi brugte Case Play da vi gerne ville sætte fokus på vores forældresamarbejde og fremfor alt vores egen professionelle rolle i forældresamarbejdet. Case Play involverer personalet på en inddragende, motiverende og humoristisk måde så det også bliver sjovt at arbejde med sig selv. Ledelse og medarbejdere blev inddraget i planlægningen, så de cases der blev brugt var meget praksisnære og relevante for medarbejderne. Vores medarbejdere gav udtryk for at man ser tingene i et andet perspektiv, idet de under selve kurset også selv blev medaktører i de forskellige cases.

Vi ser kurset som en praksisnær kompetenceudvikling, hvor medarbejderne blev udfordret på hverdagens dilemmaer. Et spændende og udviklende forløb med input til fortsat udvikling af lærere og pædagogers professionelle rolle i skole-/hjemsamarbejdet.

Rikke Vestergaard Hansen

Skoleleder/SFO-leder, Maribo skole, Lolland Kommune

Samtaletræning for psykologer – Lolland Kommune

Lolland Kommune

”Som led i kompetenceudviklingen af nyt og nyuddannet psykologteam har Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter forkortet (PPRC) i Lolland Kommune haft et fantastisk frugtbart samarbejde med Caseplay. Fra indledende proces, igennem planlægning, til endelig træningsdag – har PPRC  oplevet en yderst kompetent kundehåndtering. Caseplay tager opgaven seriøst og arbejder detaljefokuseret, for at give træningsscenerne størst mulig realisme. Skuespillerne leverede særdeles overbevisende roller/karakter med stor situationsbestemt nærvær, diversitet og autencitet. Træningsscenerne blev kompetent understøttet af coach fra Caseplay, som sikrede deltagernes individuelle læringsmål for dagen, samt vigtig kollektiv kobling – i forhold til den værdifulde læring der opstår i reflekterende teams. Alt dette til gavn for organisationens interesse, læringsudbytte og opgaveløsning. PPRC har kun positivt at sige. Det var et super godt samarbejde og vi kan varmt anbefale Caseplay.”

Bo Jørgensen

Teamleader, PPRC, Lolland Kommune

Konflikthåndtering og Personlig Kommunikation i DSB

 

DSB

“Godt kursus med nærvær og øjenhøjde, super kompetente folk. Supergodt i forhold til målgruppen, som generelt er meget praktisk anlagt.”

Lars Strauss

DSB Stationsbetjent

Kommunikation og Ledelse for Værkførere og Reservedelschefer for
Mazda Motor Danmark A/S

Kommunikation-ledelse-Mazda

“Hos Mazda Motor Danmark har vi ønsket at styrke vort forhandlernetværks medarbejdere udi den svære kunst, kommunikation og konfliktløsning. I vor søgen efter en samarbejdspartner var det vigtigt for os at finde et firma, som ikke var branchekendt og derfor kunne se på vores ”lukkede” bilverden med helt nye øjne. Her viste Caseplay en stor forståelse for vores idéer. Vi er lige fra planlægningens start blevet mødt med en kæmpe entusiasme fra Caseplays side, hvor grundighed har været et nøgleord. På alle de afholdte kursusforløb har Caseplays kursusholder og skuespillere udvist stor professionalitet, engagement, troværdighed og god humor. Og det er svært ikke at lade sig rive med undervejs. Vi kan kun give Caseplay de bedste anbefalinger!”

Thomas petersen

Technical Specialist, Mazda Motor Danmark A/S

Service kommunikation Mazda Masterteknikere

Mazda service kursus

Mazda Masterteknikere der arbejder hos bilforhandlerne rund om i landet skal have styr på kommunikationen med kunderne.Helt i trend med mange andre virksomheder der ikke længere overlader det til tilfældighederne hvordan deres kunder bliver mødt af deres ansatte. Caseplay omsætte Mazda’s krav til teknikerne til et 2 dages kursus med grundlæggende kommunikationsfærdigheder, klagehåndtering og omgang med vrede kunder. Kurset afholdes for alle Mazda Masterteknikere i Danmark, med 14 deltagere på hold ad gangen.

“Super godt og meget relevant, Super gode undervisere!”

Thomas Dofoz

Værkstedschef

“Helt igennem et godt og lærerigt kursus!

Kim Rasmussen

Eftermarkeds ansvarlig

Caseplay har fået 3 års kontrakt på kurser konflikthåndtering i DSB

DSB

”Vi har kunnet mærke på vores medarbejdere at dette kursus var noget de virkelig kunne bruge, da det var nærværende og realistisk i forhold til deres daglige virke. Du og din kollega gjorde det virkelig godt når I lavede skuespil, og I formåede at holde alle interesseret og i høj grad lagrede nye teknikker på deres ryggrad, som de bruger i den virkelige verden. Kan kune anbefale jeres metoder, TAK for et super godt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af dette konflikthåndteringskursus.”

Søren Vestbjerg Petersen

Produktionsleder, DSB Vedligehold A/S

Konflikthåndtering for chauffører – Dansk Retursystem

Dansk retursystem

”Vi har meget få kundeklager og ingen uløste konflikter! Jeg kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at gøre brug af de kundskaber Caseplay og dermed Joost Alexander har til at bringe konflikthåndtering i øjenhøjde for den enkelte medarbejder!

 Jeg havde første gang i december 2013 og nu senest her i september 2014 den fornøjelse at samarbejde med firmaet Caseplay (Joost Alexander) i vore kursusmoduler for chauffører. Intentionen er og har været på disse kurser at den enkelte chauffør deltager i et tre dages kursus hvor virksomheden klæder dem godt på i to dage for hvad angår regler, normer, krav og forventninger, så de er bedre rustet til at give vore kunder og dermed sig selv en mere optimal hverdag.

På tredje dagen har vi så entreret med virksomheden Caseplay (Joost Alexander) for at den enkelte chauffør kunne få afprøvet sine færdigheder, både nye og gamle, via situationsskuespil. Min oplevelse af disse seancer har været at vore medarbejdere er mødt op med mange forskelligartede fordomme og forventninger. Ja nogen er ligefrem mødt op med den indstilling, at de ikke skulle deltage i ”sådan noget pjat”. Her må jeg virkelig rose Caseplay og dermed Joost for sin meget humoristiske og ikke mindst professionelle tilgang til opgaven. Joost har en særlig evne til at kommunikere på alle niveauer, så det virkelig føles som en leg og dagen flyver af sted. Vi har nu afholdt flere af disse kursusmoduler for chauffører i hele DK og jeg har endnu ikke oplevet en eneste medarbejder som Joost ikke har kunnet trænge ind bag facaden hos. Jeg er af den klare overbevisning at vore chauffører virkelig nyder godt af disse værktøjer til konflikthåndtering som Joost lærer dem og ved at jeg/vi (ledelsen) deltager hver gang opnår vi også resultater når vi er tilbage i hverdagen. Resultat: vi har meget få kundeklager og ingen uløste konflikter! Jeg kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at gøre brug af de kundskaber Caseplay og dermed Joost Alexander har til at bringe konflikthåndtering i øjenhøjde for den enkelte medarbejder!”

Case: Chauffører i Dansk Retursystem skal kunne samarbejde med mange slags butikspersonale de kommer ud til, og som ikke altid er gode til at kommunikere.

Ivan Lund Lausten

Kørselsleder, Dansk Retursystem A/S

Kropssprog inspirerer kommunale ledere – KL

KL

“Det var en fornøjelse at opleve Joost! Han var velforberedt og engageret, og det var tydeligt at lederne var glad for at blive inddraget i form af øvelser og kunne tage imod hans gode råd om, hvordan de kan bruge deres kropssprog i deres lederjob”

Case: KL fordrer at de kommunale ledere skal hvile i sig selv, have gennemslagskraft og skabe mening og retning der knytter mange perspektiver sammen.Caseplays direktør Joost Alexander holdt oplæg på KL’s ledertræf i Kolding der gav krop til KL’s opfordring. Hvordan omsætter du dine evner, at du hviler i dig selv, at du har gennemslagskraft og at du skaber mening og retning, i din direkte kommunikaton, således det inspirerer medarbejdere og kolleger i den daglige drift? Oplægget følgtes op med nogle fysiske øvelser hvor evnerne kom til udtryk i kropssprog og det mellemmenneskelige møde. Joost Alexander faciliterede dialogen om hvad det betyder “at være sig selv”, “åbenhed”, hvordan man styrer sin energi, og det indre arbejde med at forholde sig til og reagere på forstyrrelser. Feedback på oplægget var blandt andet, at tale om og lave øvelser med kropssprog og Personlig Kommunikation var inspirerende vinkler til at se på sit virke som leder.

Rasmus Onslev Kremmer

Journalist, KL

God officials kommunikation –
Dansk Rideforbund – storarrangement

Dansk Rideforbund

”Caseplay fik salen til at syde! 300 forventningsfulde officials var på plads, da Caseplay indtog scenen. Efter kort tid var alles opmærksomhed fanget og engagementet var stort. Caseplay havde gjort et stort forarbejde og havde virkelig forstået vores organisation og de problemstillinger, man som official kan stå med. De ramte lige på kornet!”

Case: Caseplay hjalp 300 erfarne rideofficials med tips og tricks til God Kommunikation i et involverende og underholdende show.
Caseplay iscenesatte konfliktfyldte samtaler officials i Dansk Ride Forbund af og til oplever når de til ridestævner tiltales af frustrerede ryttere eller forældre til disse. Ambitionerne i ridesporten er store, og det kan være svært for ryttere at forlige sig med en dommerafgørelse der står i vejen for at få 1. præmie.

Caseplay havde lavet omfattende research på lige præcis de situationer der kan sætte officials i en vanskelig situation. Med skuespil og oplæg blev deltagerne sat i gang med at diskutere og afprøve kropssprog til God Kommunikation.

Merete Fænø Fohlmann

Souchef - Sportsafdeling, Dansk Rideforbund

Konflikthåndtering for landbrugskontrollører – Natur & Erhvervstyrelsen

Natur- og erhvervsstyrelsen

“Rigtig gode kursusledere. God opbygning med skuespil. Udbyttet er refleksion over måden jeg selv laver kontrol. Hvilke signaler sender jeg etc. Teori overført til praksis.”

“Positivt overrasket over model for kurset – ny smart opbygning, – alle deltagere blev positivt inddraget.”

“Gode snakke- og “stå”-redskaber. Se en helhed i mødet med landmanden.”

I evalueringen scorede kurset 5,3 ud af 6 point. 

Tina Weinreich

Kursuskoordinator, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tillid i praksis – Københavns Hovedbibliotek

Københavns hovedbibliotek

”I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb (Tillid) mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft og Joost Alexander. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk set ramte de rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skrivdt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i København Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.”

Case: God Kommunikation er en afgørende faktor for tillid i en organisation. Ledere og medarbejderrepræsentanter med forskellige og, nogle gange, modsatte interesser kan øge tilliden i samarbejdet ved at vise hinanden hvordan de opfatter deres mandater og hvordan de håndterer information.Caseplay medvirkede i en workshop hvor et MED udvalg var samlet om at øge tilliden i organisationen. Programmets processer sigtede på at få meningerne og holdningerne frem. Vi kiggede på hvordan disse kommer til udtryk, og hvordan de bliver aflæst af andre. Centrale emner var håndtering af Information og Beslutningernes efterliv. Programmet var en co-produktion mlm. Arne Stentoft og Caseplay.

Sanne Craft

Vicechef, Københavns Hovedbibliotek

Kropssprog for mødeledere – Lejre Kommune

Kropssprog-moedeledelse-caseplay

”Super dag! Kursusholder Joost og skuespiller Christine virkede engagerede, varme og åben i deres undervisning. Det gav mig lyst til at lytte på dem. De var velforberedte, og skabte en tryghed så alle turde kaste sig ud i de spillede eksempler. Jeg blev bevidst hvor vigtigt kropssproget er i den svære samtale og ved møder. Det udleverede materiale kan bruges i det daglige arbejde. Mange detaljer på dagen, fx den undersøgende tilgang, fik mig til at reflektere på en anden måde end vanligt. Jeg har brugt flere af kursets metoder med stor succes!” (Udtalelserne er samlet blandt de deltagende ledere)

Case: Kropssprog fortæller om dine intentioner. Som mødeleder kan du påvirke et møde med dit kropssprog. Du kan vise hvonår der er plads til interne snakke, og hvornår du strammer op og ønsker fokus på den centrale drøftelse af dagsordenen.Caseplay hjalp 10 ledere i Lejre Kommune med tips og gode eksempler til mødeledelse. På kurset viste skuespillere hvordan forskelligt mødeleder-kropssprog virker, og hvordan man bliver bedre til at aflæse og reagere på mødedeltagere.Udover fokus på mødeledelse, blev der øvet kropssprog til brug i vanskelige medarbejdersamtaler. Caseplay havde via interviews researchet på typiske vanskelige leder-medarbejdersamtaler inden for området. Om eftermiddagen blev lederne udfordret ved at tage kampen op med en skuespiller der agerede medarbejder i en vanskelig samtale.

Aase Sørensen

Leder af FritValg, Lejre Kommune

Kundeudtalelser