Seminardag for Kontaktcentret Arbejdsmarked Frederiksberg Kommune

Jeg var imponeret over Caseplays evne til at afdække den arbejdsvirkelighed, som vi arbejder i, og på baggrund af dette give et relevant og nærværende refleksionsrum for os som center til at drøfte, hvordan vi kan og skal arbejde for at vi lykkes med vores ambitioner. Caseplay formåede med udgangspunkt i vores dagligdag at sammensætte et program, hvor vi både fik nye værktøjer og tid til at drøfte og blive berørt af, hvordan vores dagligdag kan se ud, når vi sætter os selv i beskueren sted og iagttager hvordan ting kan være og ikke bør være.

Kasper Tange Jørgensen

Centerleder Admin- og Kontaktcenteret og FRB Erhvervsforum, Frederiksberg Kommune

Temadag forældrekontakt for lærere og pædagoger

Vi takker for det gode samarbejde og vil gerne give Caseplay vores anbefaling!
Vi brugte Case Play da vi gerne ville sætte fokus på vores forældresamarbejde og fremfor alt vores egen professionelle rolle i forældresamarbejdet. Case Play involverer personalet på en inddragende, motiverende og humoristisk måde så det også bliver sjovt at arbejde med sig selv. Ledelse og medarbejdere blev inddraget i planlægningen, så de cases der blev brugt var meget praksisnære og relevante for medarbejderne. Vores medarbejdere gav udtryk for at man ser tingene i et andet perspektiv, idet de under selve kurset også selv blev medaktører i de forskellige cases.

Vi ser kurset som en praksisnær kompetenceudvikling, hvor medarbejderne blev udfordret på hverdagens dilemmaer. Et spændende og udviklende forløb med input til fortsat udvikling af lærere og pædagogers professionelle rolle i skole-/hjemsamarbejdet.

Rikke Vestergaard Hansen

Skoleleder/SFO-leder, Maribo skole, Lolland Kommune

Samtaletræning for psykologer – Lolland Kommune

”Som led i kompetenceudviklingen af nyt og nyuddannet psykologteam har Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter forkortet (PPRC) i Lolland Kommune haft et fantastisk frugtbart samarbejde med Caseplay. Fra indledende proces, igennem planlægning, til endelig træningsdag – har PPRC  oplevet en yderst kompetent kundehåndtering. Caseplay tager opgaven seriøst og arbejder detaljefokuseret, for at give træningsscenerne størst mulig realisme. Skuespillerne leverede særdeles overbevisende roller/karakter med stor situationsbestemt nærvær, diversitet og autencitet. Træningsscenerne blev kompetent understøttet af coach fra Caseplay, som sikrede deltagernes individuelle læringsmål for dagen, samt vigtig kollektiv kobling – i forhold til den værdifulde læring der opstår i reflekterende teams. Alt dette til gavn for organisationens interesse, læringsudbytte og opgaveløsning. PPRC har kun positivt at sige. Det var et super godt samarbejde og vi kan varmt anbefale Caseplay.”

Bo Jørgensen

Teamleader, PPRC, Lolland Kommune

Konflikthåndtering og Personlig Kommunikation i DSB

 

“Godt kursus med nærvær og øjenhøjde, super kompetente folk. Supergodt i forhold til målgruppen, som generelt er meget praktisk anlagt.”

Lars Strauss

DSB Stationsbetjent

Kommunikation og Ledelse for Værkførere og Reservedelschefer for

Mazda Motor Danmark A/S

Kommunikation-ledelse-Mazda

“Hos Mazda Motor Danmark har vi ønsket at styrke vort forhandlernetværks medarbejdere udi den svære kunst, kommunikation og konfliktløsning. I vor søgen efter en samarbejdspartner var det vigtigt for os at finde et firma, som ikke var branchekendt og derfor kunne se på vores ”lukkede” bilverden med helt nye øjne. Her viste Caseplay en stor forståelse for vores idéer. Vi er lige fra planlægningens start blevet mødt med en kæmpe entusiasme fra Caseplays side, hvor grundighed har været et nøgleord. På alle de afholdte kursusforløb har Caseplays kursusholder og skuespillere udvist stor professionalitet, engagement, troværdighed og god humor. Og det er svært ikke at lade sig rive med undervejs. Vi kan kun give Caseplay de bedste anbefalinger!”

Thomas petersen

Technical Specialist, Mazda Motor Danmark A/S

ServiceKommunikation Mazda Masterteknikere

Mazda Masterteknikere der arbejder hos bilforhandlerne rund om i landet skal have styr på kommunikationen med kunderne.Helt i trend med mange andre virksomheder der ikke længere overlader det til tilfældighederne hvordan deres kunder bliver mødt af deres ansatte. Caseplay omsætte Mazda’s krav til teknikerne til et 2 dages kursus med grundlæggende kommunikationsfærdigheder, klagehåndtering og omgang med vrede kunder. Kurset afholdes for alle Mazda Masterteknikere i Danmark, med 14 deltagere på hold ad gangen.

“Super godt og meget relevant, Super gode undervisere!”

Thomas Dofoz

Værkstedschef

“Helt igennem et godt og lærerigt kursus!

Kim Rasmussen

Eftermarkeds ansvarlig

Caseplay har fået 3 års kontrakt på kurser konflikthåndtering i DSB

”Vi har kunnet mærke på vores medarbejdere at dette kursus var noget de virkelig kunne bruge, da det var nærværende og realistisk i forhold til deres daglige virke. Du og din kollega gjorde det virkelig godt når I lavede skuespil, og I formåede at holde alle interesseret og i høj grad lagrede nye teknikker på deres ryggrad, som de bruger i den virkelige verden. Kan kune anbefale jeres metoder, TAK for et super godt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af dette konflikthåndteringskursus.”

Søren Vestbjerg Petersen

Produktionsleder, DSB Vedligehold A/S

Konflikthåndtering for chauffører – Dansk Retursystem

”Vi har meget få kundeklager og ingen uløste konflikter! Jeg kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at gøre brug af de kundskaber Caseplay og dermed Joost Alexander har til at bringe konflikthåndtering i øjenhøjde for den enkelte medarbejder!

 Jeg havde første gang i december 2013 og nu senest her i september 2014 den fornøjelse at samarbejde med firmaet Caseplay (Joost Alexander) i vore kursusmoduler for chauffører. Intentionen er og har været på disse kurser at den enkelte chauffør deltager i et tre dages kursus hvor virksomheden klæder dem godt på i to dage for hvad angår regler, normer, krav og forventninger, så de er bedre rustet til at give vore kunder og dermed sig selv en mere optimal hverdag.

På tredje dagen har vi så entreret med virksomheden Caseplay (Joost Alexander) for at den enkelte chauffør kunne få afprøvet sine færdigheder, både nye og gamle, via situationsskuespil. Min oplevelse af disse seancer har været at vore medarbejdere er mødt op med mange forskelligartede fordomme og forventninger. Ja nogen er ligefrem mødt op med den indstilling, at de ikke skulle deltage i ”sådan noget pjat”. Her må jeg virkelig rose Caseplay og dermed Joost for sin meget humoristiske og ikke mindst professionelle tilgang til opgaven. Joost har en særlig evne til at kommunikere på alle niveauer, så det virkelig føles som en leg og dagen flyver af sted. Vi har nu afholdt flere af disse kursusmoduler for chauffører i hele DK og jeg har endnu ikke oplevet en eneste medarbejder som Joost ikke har kunnet trænge ind bag facaden hos. Jeg er af den klare overbevisning at vore chauffører virkelig nyder godt af disse værktøjer til konflikthåndtering som Joost lærer dem og ved at jeg/vi (ledelsen) deltager hver gang opnår vi også resultater når vi er tilbage i hverdagen. Resultat: vi har meget få kundeklager og ingen uløste konflikter! Jeg kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at gøre brug af de kundskaber Caseplay og dermed Joost Alexander har til at bringe konflikthåndtering i øjenhøjde for den enkelte medarbejder!”

Case: Chauffører i Dansk Retursystem skal kunne samarbejde med mange slags butikspersonale de kommer ud til, og som ikke altid er gode til at kommunikere.

Ivan Lund Lausten

Kørselsleder, Dansk Retursystem A/S

Kropssprog inspirerer kommunale ledere – KL

“Det var en fornøjelse at opleve Joost! Han var velforberedt og engageret, og det var tydeligt at lederne var glad for at blive inddraget i form af øvelser og kunne tage imod hans gode råd om, hvordan de kan bruge deres kropssprog i deres lederjob”

Case: KL fordrer at de kommunale ledere skal hvile i sig selv, have gennemslagskraft og skabe mening og retning der knytter mange perspektiver sammen.Caseplays direktør Joost Alexander holdt oplæg på KL’s ledertræf i Kolding der gav krop til KL’s opfordring. Hvordan omsætter du dine evner, at du hviler i dig selv, at du har gennemslagskraft og at du skaber mening og retning, i din direkte kommunikaton, således det inspirerer medarbejdere og kolleger i den daglige drift? Oplægget følgtes op med nogle fysiske øvelser hvor evnerne kom til udtryk i kropssprog og det mellemmenneskelige møde. Joost Alexander faciliterede dialogen om hvad det betyder “at være sig selv”, “åbenhed”, hvordan man styrer sin energi, og det indre arbejde med at forholde sig til og reagere på forstyrrelser. Feedback på oplægget var blandt andet, at tale om og lave øvelser med kropssprog og Personlig Kommunikation var inspirerende vinkler til at se på sit virke som leder.

Rasmus Onslev Kremmer

Journalist, KL

God officials kommunikation – Dansk Rideforbund – storarrangement

”Caseplay fik salen til at syde! 300 forventningsfulde officials var på plads, da Caseplay indtog scenen. Efter kort tid var alles opmærksomhed fanget og engagementet var stort. Caseplay havde gjort et stort forarbejde og havde virkelig forstået vores organisation og de problemstillinger, man som official kan stå med. De ramte lige på kornet!”

Case: Caseplay hjalp 300 erfarne rideofficials med tips og tricks til God Kommunikation i et involverende og underholdende show.
Caseplay iscenesatte konfliktfyldte samtaler officials i Dansk Ride Forbund af og til oplever når de til ridestævner tiltales af frustrerede ryttere eller forældre til disse. Ambitionerne i ridesporten er store, og det kan være svært for ryttere at forlige sig med en dommerafgørelse der står i vejen for at få 1. præmie.

Caseplay havde lavet omfattende research på lige præcis de situationer der kan sætte officials i en vanskelig situation. Med skuespil og oplæg blev deltagerne sat i gang med at diskutere og afprøve kropssprog til God Kommunikation.

Merete Fænø Fohlmann

Souchef - Sportsafdeling, Dansk Rideforbund

Konflikthåndtering for landbrugskontrollører – NaturErhvervstyrelsen

“Rigtig gode kursusledere. God opbygning med skuespil. Udbyttet er refleksion over måden jeg selv laver kontrol. Hvilke signaler sender jeg etc. Teori overført til praksis.”

“Positivt overrasket over model for kurset – ny smart opbygning, – alle deltagere blev positivt inddraget.”

“Gode snakke- og “stå”-redskaber. Se en helhed i mødet med landmanden.”

I evalueringen scorede kurset 5,3 ud af 6 point. 

Tina Weinreich

Kursuskoordinator, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tillid i praksis – Københavns Hovedbibliotek

”I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb (Tillid) mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft og Joost Alexander. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk set ramte de rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skrivdt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i København Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.”

Case: God Kommunikation er en afgørende faktor for tillid i en organisation. Ledere og medarbejderrepræsentanter med forskellige og, nogle gange, modsatte interesser kan øge tilliden i samarbejdet ved at vise hinanden hvordan de opfatter deres mandater og hvordan de håndterer information.Caseplay medvirkede i en workshop hvor et MED udvalg var samlet om at øge tilliden i organisationen. Programmets processer sigtede på at få meningerne og holdningerne frem. Vi kiggede på hvordan disse kommer til udtryk, og hvordan de bliver aflæst af andre. Centrale emner var håndtering af Information og Beslutningernes efterliv. Programmet var en co-produktion mlm. Arne Stentoft og Caseplay.

Sanne Craft

Vicechef, Københavns Hovedbibliotek

Kropssprog for mødeledere – Lejre Kommune

”Super dag! Kursusholder Joost og skuespiller Christine virkede engagerede, varme og åben i deres undervisning. Det gav mig lyst til at lytte på dem. De var velforberedte, og skabte en tryghed så alle turde kaste sig ud i de spillede eksempler. Jeg blev bevidst hvor vigtigt kropssproget er i den svære samtale og ved møder. Det udleverede materiale kan bruges i det daglige arbejde. Mange detaljer på dagen, fx den undersøgende tilgang, fik mig til at reflektere på en anden måde end vanligt. Jeg har brugt flere af kursets metoder med stor succes!” (Udtalelserne er samlet blandt de deltagende ledere)

Case: Kropssprog fortæller om dine intentioner. Som mødeleder kan du påvirke et møde med dit kropssprog. Du kan vise hvonår der er plads til interne snakke, og hvornår du strammer op og ønsker fokus på den centrale drøftelse af dagsordenen.Caseplay hjalp 10 ledere i Lejre Kommune med tips og gode eksempler til mødeledelse. På kurset viste skuespillere hvordan forskelligt mødeleder-kropssprog virker, og hvordan man bliver bedre til at aflæse og reagere på mødedeltagere.Udover fokus på mødeledelse, blev der øvet kropssprog til brug i vanskelige medarbejdersamtaler. Caseplay havde via interviews researchet på typiske vanskelige leder-medarbejdersamtaler inden for området. Om eftermiddagen blev lederne udfordret ved at tage kampen op med en skuespiller der agerede medarbejder i en vanskelig samtale.

Aase Sørensen

Leder af FritValg, Lejre Kommune

Kundeudtalelser

Skriv mig op til Tips til God Kommunikation

Tips... indeholder korte, praktiske tips til din daglige kommunikation på arbejde. Tips... udkommer 4x om året.

Praesentation-oejenkontakt-ny

Tak, du er nu tilmeldt Tips til God Kommunikation.