Caseplay hjælper med kommunikationen i arbejdsmiljø

Her i Kursus Arbejdsmiljø kan du læse om vores tilgang og om kommunikationsprincipper for et godt arbejdsmiljø, som du allerede selv kan sætte fokus på.

Læs om det praktiske og se video om kursus i arbejdsmiljø>>

 

Når arbejdsmiljøet tages under lup på et Caseplay kursus arbejdsmiljø, arbejdes med kommunikationen på arbejdspladsen.

God kommunikation på en arbejdsplads bygger ovenpå de strukturer, aftaler og arbejdsgange der styrer den daglige drift. Når arbejdsmiljøet er udfordret, og Caseplay bidrager med et kursus om god kommunikation, sætter vi os først og fremmest grundigt ind i konteksten. Ved interview og besøg på arbejdspladsen undersøger vi de rammer som medarbejderne færdes i til daglig. Mange gode råd til forbedring af kommunikationen hentes netop i kendskab til de konkrete rammer og omgivelser kommunikationen foregår i.

Og hvem kender jeres rammer bedre end jer selv? Vores kursus i arbejdsmiljø er kendetegnet ved at vi sørger for at netop I kommer til ord, og taler sammen om de oplæg vi lægger ud med og de situationer vi spiller for jer. Vi skaber de rammer hvor I kan få hinanden i tale.

 

 

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. I Caseplay er vi rigtig glade for den stærke fokus på rettigheder, overenskomster og lovpligtige foranstaltninger mhp. helbred og sikkerhed på det danske arbejdsmarked. Disse rammer har en stor indflydelse på kommunikationen de fleste steder, hvor ordenlighed, rimelighed og hensyn er genkendelige værdier.

Men disse værdier kan ikke stå alene, uden at det enkelte menneske, den enkelte ansatte, den enkelte leder føler at kunne være tilstede som mere end den funktion man udøver. De fleste har behov for at blive set som menneske udover at ens arbejdsindsats bliver nævnt og værdsat. Det er her hvor et kursus i arbejdsmiljø kan skabe fælles fodslag, større spillerum og tryghed på afdelingen, på byggepladsen og for den enkelte medarbejder i teamet.

Især på arbejdspladser med skiftende vagter og forskelligt sammensætte teams, kan det være gavnlig på et fælles kursus i arbejdsmiljø, at kunne tale om forbedring af kommunikationen på tværs af de skiftende hold.

 

 

Når arbejdsmiljøet rammes af sexchicane og/eller mobning

Det kan i nogle tilfælde være, at der er brug for en målrettet indsats mod en bestemt udfordring der driller i jeres arbejdsmiljø. Det kan fx handle om mobning og/eller sexchikane. Kontakt os gerne for at høre om vi er den rette samarbejdspartner til netop  jeres virksomhed, og hvordan et program der passer til jeres medarbejdere kunne se ud. Caseplay arbejder sammen med erhvervspsykologen Monique Hartmann, moniquehartmann.dk i et tilbud med workshop og et fyraftensmøde, for virksomheder der ønsker at skabe en god dialog om gråzonerne i den nærværende kommunikation på arbejdspladser. Du kan læse om workshoppen og fyraftensmødet “Hvad er OK, og hvad er IKKE OK?” her.>>>

… Og nogle sørger for at alle har det godt.

God kommunikation er udtryk for trivsel. Der hvor folk trives på deres arbejdsplads er der glimt i øjnene, humor i luften og fart over feltet. Meget afhænger af konstellationen i et team, og at der opleves sammenhold om opgaverne. I alle konstellationer forekommer der skævheder og er der forskel på folks opgaveløsning. Nogle er omhyggelige, nogle er hurtige. Nogle tænker mere over det de gør end andre. Nogle ser bredt, nogle fokuserer mere snævert. Nogle har nye ideer hele tiden, nogle er stærkt optaget af sikkerhed, nogle taler meget, andre vil helst have fred og ro. Nogle bliver aldrig færdige, nogle har en fest, andre skubber på og nogle sørger for at alle har det godt.

 

Forskellighederne kommer blandt andet til udtryk i kommunikationen, og heldigvis. Hvor kedelig ville arbejdslivet være hvis alle kommunikerede ens. Meget ville være nemmere, men ligeledes søvndyssende ville det være. Det optimale er når den enkelte medarbejder oplever at kunne bidrag til et godt arbejdsmiljø netop fordi det værdsættes at man er unik. Det kræver ofte en stærk kultur, der byder på tryghed og en selvfølgelighed omkring at alle bidrager på forskellig vis. Et kursus i arbejdsmiljø vil kunne bidrage til en målrettet udvikling af kulturen, i det alle involverede medarbejdere på kurset kan blive set og hørt for hver deres måde at bære sin del af kulturen. 

 

Er jeres arbejdsmiljø en god historie?

For et antal år siden kom der fokus på historiefortælling som en måde at rodfaste virksomhedens kultur i et tidsperspektiv, med beretninger om vigtige begivenheder der skaber milepæle i opbygningen af virksomhedens nutidige form og udmåling. I Caseplay anvender vi også bevidstheden om erfaringer og kæder af prægende oplevelser som afsæt til en forståelsen for hvordan en kultur er bleven til, og hvad der skal til hvis kulturen skal få et lille tvist. Et kursus arbejdsmiljø kunne være en af de begivenheder der er med til at sætte en lille kulturændring i gang. Eller det kan fungere som en forankring for den kultur man har og er glad for at kunne videreføre. 

Kursus Arbejdsmiljø – En narrativ tilgang

Ovennævnte beskrivelse af virksomhedens opbyggede kultur, og det arbejdsmiljø det kommer til udtryk i, kan sammenlignes med det der kaldes for den Narrative Tilgang. Narrativ forståelse betyder at daglige processer og oplevelser ses som sten i en sti der danner en bestemt fortælling om, hvordan virksomhedens historie, virkelighed og fremtid skal forstås. Det i modsætning til opfattelsen af at en bestemt kultur og et bestemt arbejdsmiljø er givet, naturligt, logisk eller ”den eneste mulige løsning”. I Caseplay tror vi på at selv den mindste forandring, det mindste skub til den herskende opfattelse kan have stor effekt på arbejdsmiljøets udvikling på længere sigt.

Kursus Arbejdsmiljø

Narrativ konflikthåndtering

Konflikter suger opmærksomhed
Vores følelser indskrænker vores syn på konteksten og det er i mange tilfælde en ulempe. Intuitivt fokuserer på det der går galt og vi glemmer det der går godt, det som fungerer, det som i mange tilfælde er det væsentlige i den relation vi prøver at redde.

At forberede et godt oplæg

Et oplæg er ikke bare et oplæg

At forberede et oplæg kan sætte tanker i gang om hvad præcist dit formål er med oplægget. Ofte vil første tanke være at du skal formidle et budskab. Men du kan overveje om der ikke er andre formål der kunne være vigtigere.

Hvad betyder Mettes ældrelov for ældreplejen?

En ny ældrelov
Mette Frederiksens planer for en ny ældrelov vil få konsekvenser for, hvordan kommunikationen i ældreplejen skal prioriteres. Mindre dokumentation og regulering i ældreplejen vil medføre at kommunikationen om…

Tavshedskulturen i Folkekirken

Bryde tavsheden

Præsternes hensigtserklæring for et bedre arbejdsmiljø er et godt eksempel på hvordan en organisation får en chance for at forbedre sig, ved at tavshedskulturen bliver brudt.

Hensigtserklæringen skaber en kontekst hvor det bliver legitimt at tale om det der er svært.

Sådan takler du vrede over coronapas

Vis din forståelse med øjenkontakt og aktiv lytning
Hvis du som medarbejder oplever, at en gæst reagerer irriteret eller vred over at skulle vise coronapas, kan du beskytte dig selv ved at vise, at du forstår irritationen og vreden. Din forståelse nedtrapper…

Ansigt til ansigt virker bedst

At flytte mennesker
Selvom mange virksomheder i stort stil nyder fordelene ved onlinemøder, står det klart som aldrig før at det levende møde, ansigt til ansigt, egner sig bedst til at flytte mennesker.
At flytte mennesker betyder i denne sammenhæng at påvirker mennesker i den måde de løser opgaver, hvordan de forholder sig til aftaler og regler og i deres motivation.

Dialog om vaccination mod Corona

Vaccination mod Corona, ja eller nej.
Det er en stor udfordring når andre bevidst ikke gør det, som man selv mener er det rigtige at gøre. Især når der ikke findes et kompromis. Enten lader man sig vaccinere eller man lader sig ikke vaccinere mod Corona. Jeg lader mig…

At afbryde din leder

Til personalemøder er der en uskreven regel at du ikke afbryder din leder, når den er i gang med at tale, og der er der sikker gode grunde til. Men, det kan gavne dynamikken i mødet at gøre det alligevel, så længe de fleste der er til stede opfatter det som en relevant tilføjelse, kommentar eller justering, du kommer med.

God morgen!

Ny medarbejder om bord.
Onboarding er et af de meget brugte ord for tiden, hvor nye medarbejdere bliver budt velkommen.

Oplæring
Den velkomst skal følges op af en oplæring. I en del virksomheder kniber det desværre med den strukturerede oplæring…

Er du den nye?

At starte som ny medarbejder på en arbejdsplads, er en stor chance til at danne relationer helt fra bunden.

Du er velkommen
Mange arbejdspladser oplever lige nu at der ansættes nye medarbejdere, og de er meget velkommen i denne tid, hvor der mangler…