Caseplay hjælper med kommunikationen i arbejdsmiljø

Her i Kursus Arbejdsmiljø kan du læse om vores tilgang og om kommunikationsprincipper for et godt arbejdsmiljø, som du allerede selv kan sætte fokus på.

Læs om det praktiske og se video om kursus i arbejdsmiljø>>

Når arbejdsmiljøet tages under lup på et Caseplay kursus arbejdsmiljø, arbejdes med kommunikationen på arbejdspladsen.

God kommunikation på en arbejdsplads bygger ovenpå de strukturer, aftaler og arbejdsgange der styrer den daglige drift. Når arbejdsmiljøet er udfordret, og Caseplay bidrager med et kursus om god kommunikation, sætter vi os først og fremmest grundigt ind i konteksten. Ved interview og besøg på arbejdspladsen undersøger vi de rammer som medarbejderne færdes i til daglig. Mange gode råd til forbedring af kommunikationen hentes netop i kendskab til de konkrete rammer og omgivelser kommunikationen foregår i.

Og hvem kender jeres rammer bedre end jer selv? Vores kursus i arbejdsmiljø er kendetegnet ved at vi sørger for at netop I kommer til ord, og taler sammen om de oplæg vi lægger ud med og de situationer vi spiller for jer. Vi skaber de rammer hvor I kan få hinanden i tale.

 

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. I Caseplay er vi rigtig glade for den stærke fokus på rettigheder, overenskomster og lovpligtige foranstaltninger mhp. helbred og sikkerhed på det danske arbejdsmarked. Disse rammer har en stor indflydelse på kommunikationen de fleste steder, hvor ordenlighed, rimelighed og hensyn er genkendelige værdier.

Men disse værdier kan ikke stå alene, uden at det enkelte menneske, den enkelte ansatte, den enkelte leder føler at kunne være tilstede som mere end den funktion man udøver. De fleste har behov for at blive set som menneske udover at ens arbejdsindsats bliver nævnt og værdsat. Det er her hvor et kursus i arbejdsmiljø kan skabe fælles fodslag, større spillerum og tryghed på afdelingen, på byggepladsen og for den enkelte medarbejder i teamet.

Især på arbejdspladser med skiftende vagter og forskelligt sammensætte teams, kan det være gavnlig på et fælles kursus i arbejdsmiljø, at kunne tale om forbedring af kommunikationen på tværs af de skiftende hold.

Når arbejdsmiljøet rammes af sexchicane og/eller mobning

Det kan i nogle tilfælde være, at der er brug for en målrettet indsats mod en bestemt udfordring der driller i jeres arbejdsmiljø. Det kan fx handle om mobning og/eller sexchikane. Kontakt os gerne for at høre om vi er den rette samarbejdspartner til netop  jeres virksomhed, og hvordan et program der passer til jeres medarbejdere kunne se ud. Caseplay arbejder sammen med erhvervspsykologen Monique Hartmann, moniquehartmann.dk i et tilbud med workshop og et fyraftensmøde, for virksomheder der ønsker at skabe en god dialog om gråzonerne i den nærværende kommunikation på arbejdspladser. Du kan læse om workshoppen og fyraftensmødet “Hvad er OK, og hvad er IKKE OK?” her.>>

… Og nogle sørger for at alle har det godt.

 

God kommunikation er udtryk for trivsel. Der hvor folk trives på deres arbejdsplads er der glimt i øjnene, humor i luften og fart over feltet. Meget afhænger af konstellationen i et team, og at der opleves sammenhold om opgaverne. I alle konstellationer forekommer der skævheder og er der forskel på folks opgaveløsning. Nogle er omhyggelige, nogle er hurtige. Nogle tænker mere over det de gør end andre. Nogle ser bredt, nogle fokuserer mere snævert. Nogle har nye ideer hele tiden, nogle er stærkt optaget af sikkerhed, nogle taler meget, andre vil helst have fred og ro. Nogle bliver aldrig færdige, nogle har en fest, andre skubber på og nogle sørger for at alle har det godt.

 

Forskellighederne kommer blandt andet til udtryk i kommunikationen, og heldigvis. Hvor kedelig ville arbejdslivet være hvis alle kommunikerede ens. Meget ville være nemmere, men ligeledes søvndyssende ville det være. Det optimale er når den enkelte medarbejder oplever at kunne bidrag til et godt arbejdsmiljø netop fordi det værdsættes at man er unik. Det kræver ofte en stærk kultur, der byder på tryghed og en selvfølgelighed omkring at alle bidrager på forskellig vis. Et kursus i arbejdsmiljø vil kunne bidrage til en målrettet udvikling af kulturen, i det alle involverede medarbejdere på kurset kan blive set og hørt for hver deres måde at bære sin del af kulturen.

 

Er jeres arbejdsmiljø en god historie?

 

For et antal år siden kom der fokus på historiefortælling som en måde at rodfaste virksomhedens kultur i et tidsperspektiv, med beretninger om vigtige begivenheder der skaber milepæle i opbygningen af virksomhedens nutidige form og udmåling. I Caseplay anvender vi også bevidstheden om erfaringer og kæder af prægende oplevelser som afsæt til en forståelsen for hvordan en kultur er bleven til, og hvad der skal til hvis kulturen skal få et lille tvist. Et kursus arbejdsmiljø kunne være en af de begivenheder der er med til at sætte en lille kulturændring i gang. Eller det kan fungere som en forankring for den kultur man har og er glad for at kunne videreføre. 

 

Kursus Arbejdsmiljø – En narrativ tilgang

 

Ovennævnte beskrivelse af virksomhedens opbyggede kultur, og det arbejdsmiljø det kommer til udtryk i, kan sammenlignes med det der kaldes for den Narrative Tilgang. Narrativ forståelse betyder at daglige processer og oplevelser ses som sten i en sti der danner en bestemt fortælling om, hvordan virksomhedens historie, virkelighed og fremtid skal forstås. Det i modsætning til opfattelsen af at en bestemt kultur og et bestemt arbejdsmiljø er givet, naturligt, logisk eller ”den eneste mulige løsning”. I Caseplay tror vi på at selv den mindste forandring, det mindste skub til den herskende opfattelse kan have stor effekt på arbejdsmiljøets udvikling på længere sigt.

 

Kursus Arbejdsmiljø

Skriv mig op til Tips til God Kommunikation

Tips... indeholder korte, praktiske tips til din daglige kommunikation på arbejde. Tips... udkommer 4x om året.

Praesentation-oejenkontakt-ny

Tak, du er nu tilmeldt Tips til God Kommunikation.