Den gode MUS samtale

Lær hvordan du og medarbejderen får max ud af en MUS samtale. Her får du redskaber til den værdiskabende dialog.

Selvom de fleste MUS samtaler struktureres efter et skema, og mange informationer og aftaler bliver fasthold i grafer og diagrammer, er lederens stærkeste værktøj at føre en god dialog.
Dialog ses som den side af samtalen der er limen der skaber gode relationer, commitment og engagement.
Nærvær og  at turde gå i dybde med dialogen, også når kemien ikke er helt i top, eller du ikke kender medarbejderen særligt godt, kræver en solid og tillidsvækkende personlig kommunikation.

På dette kursus lærer du hvordan du med din personlige kommunikation får mere ud af de forskellige faser i den gode MUS samtale. Du har stor indflydelse på hvordan din medarbejder deltager i samtalen, og hvilke informationer der kommer på bordet. Efter dette kursus har du en god fornemmelse for hvordan du styrer samtalen, så I begge får optimalt udbytte. Du lærer at aflæse og reagere på de signaler du skal være opmærksom på:

Ambitioner – skjulte krav – usikkerhed – modstand – utilfredshed – manglende motivation – frustration – tvivl

Vi har stor erfaring med leder-medarbejder samtaler, forandringsledelse og konflikthåndtering.
Samtaleværktøjerne er tilpasset til præcis de samtaler der er typisk for din arbejdsplads, og vi træner dem i sesions hvor skuespillere agerer jeres prøvekanin.

For det meste handler det om færdigheder i at skaber en hensigtsmæssig kontakt. Hvordan skaber jeg en stemning hvor det er godt at være? Hvordan får jeg den andens perspektiv på fremtiden på banen? Hvordan aflæser jeg medarbejderens intentioner? Hvornår er det hensigtsmæssigt at stille åbne spørgsmål eller lukkede spørgsmål, og hvordan får jeg samtalen afsluttet godt?

Træning af samtaleteknik vil i kursussammenhæng foregå i mindre grupper af ca. 6-8 personer, med en skuespiller/konsulent i hver gruppe.

Undervisningsform


Det er nemt at engagere sig på et kursus i den gode MUS samtale med Caseplay, hvor læring foregår gennem oplevelser og træning. Vi levendegør samtalesituationer via forumteater. Professionelle skuespillere iscenesætter virkelighedsnære situationer, som lederne kan deltage aktivt i. Dette er dog frivilligt. De forskellige løsningsforslag bliver kvalificeret med kommunikationsteori.

Disse processer afveksles med kommunikationstræning i kropssprog, og samtaletræning med skuespillerne i mindre grupper.

Underviseren er Joost Alexander. Varighed
Varighed: 1 eller 2 dage.
Antal deltagere: Max 25 personer

Læs også vores indlæg om MUS samtale:

Tal med mennesket…

Brug dit kropssprog og få mere at vide…