præsentationsteknik

Forfør som Obama

Professionelt kursus i præsentationsteknik

Det er ikke kun det, du siger, der er det væsentlige, når du skal holde et godt oplæg.

Det elementære i en god præsentation er, at dine ord skaber genklang, forståelse og begejstring hos dine tilhørere. I samklang med dine ord er det din retorik, dit kropsprog og din udstråling, der i høj grad åbner deltagerne for dit budskab.

Alle der holder oplæg, er optaget af om de fanger deltagernes opmærksomhed og efterlader et godt indtryk. Uanset om du skal præsentere et negativt regnskab eller en visionær virksomhedsfusion, er ønsket at fremstå troværdig, autentisk og overbevisende – både som fagperson og som menneske.

Din tale bliver god, når du oplever, at du har kontakt, til dem du er sammen med. Det betyder, at du kan se i tilskuernes øjne, at de forholder sig, til det du siger. De lytter, ser opmærksomme ud, og griner når de skal grine. Vi vil arbejde med din evne til at registrere, om du har kontakt til dine tilhørere og med teknikker, der hjælper dig til at skabe og forstærke kontakten.

Vores Obamakursus tager afsæt i lige præcis det, du skal præsentere. Er dine oplæg præget af slides med mange tal og tekniske detaljer? Eller kan du som regel klare dig med få slides med billeder eller korte statements? Din tilgang er afgørende for hvordan vi tilrettelægger kurset til dig.

Obama fik nobelprisen inden han kunne fremvise politiske resultater, samtidig med, at han styrede to krige i Irak og Afghanistan på det tidspunkt. Det fortæller en hel del om hans evne til at lade sine intentioner og moralske overbevisninger skinne igennem i sine taler og overdøve de kolde facts. Det kaldes at fremvise en stor Etos – en evne til at vise troværdighed og skabe tillid. Etos og Logos og Patos er tre retoriske evner, du vil lære at anvende målrettet og bevidst.

Ole Bay, Personalechef, TOP-TOY:

“Der var direkte målbar værdi af Obama-kurset ved vores kick-off ugen efter.”

Præsentationsteknik / Obamakurset

Skærmbillede 2018-02-27 kl. 10.44.20

Caseplay tilrettelægger kurset sammen med dig og dit team. Nogle kurser startes med at analysere en Obama-tale fra en video for at lære direkte fra stormesterens kneb. Andre gange virker det mere hensigtsmæssigt at tage direkte afsæt i din konkrete kontekst. Ingen af vores kurser er ”standard”, da alle bliver tilpasset lige præcis de deltagere, der er med. Det viser sig både i den måde kurset er bygget op på, og den individuelle opmærksomhed du vil opleve. Det vigtigste er, at du kan anvende teknikkerne med det samme.

Værktøjerne du får med hjem er både af mental og fysisk karakter. De mentale værktøjer handler om din forberedelse, dit overblik, registrering af kontakten, og evnen til at tilpasse dig situationen. De fysiske værktøjer handler om, hvordan du omsætter dine mentale processer til talen, dit ordvalg, din stemmeføring, din timing, dit kropssprog og din udstråling.

På kurset i præsentationsteknik lærer du at:

  • Forberede dig ind i en mental tilstand, hvorfra du kan levere en ”Obamatale”
  • Motivere dine deltagere ved at vise, hvad du brænder for
  • Skabe sammenhæng mellem dine ord og din udstråling gennem kropssprog
  • Aflæse hvordan dit budskab bliver modtaget
  • Skabe balance mellem at være autentisk, og at manifestere din gennemslagskraft
  • Bruge inddragelse af omgivelserne til at forbedre din performance
  • Mestre retoriske færdigheder som Logos, Etos, Patos, tonation og ordvalg
  • Opbygge et klimaks om det vigtigste budskab i din tale

Et kursus med udvikling

Vi har igennem tiden opnået gode resultater på vores kursus, og har mange tilfredse deltagere.

Nedenunder kan du læse nogle af udtalelserne.

Brian Dannaher, Salgsdirektør, TOP-TOY:

“Kurset er ikke for “tøsedrenge” – vil du ikke udvikle dig, skal du ikke deltage, men hvis du vil, er der garanti for, at du på et eller flere punkter vil forbedre dig.

Undervisningsformen er afslappet, med store krav til at performe.

Det virker!”

Mazda Motor Danmark A/S

Ole Bay, Personalechef, TOP-TOY:

“Vi havde en stor udfordring med nogle meget kompetente og stærke top-ledere, der skulle gennemføre et salgs-kick-off for vores butikschefer.

Men disse ledere var ikke nødvendigvis gode til at sælge et budskab – de var mere vant til, at der bliver lyttet til dem på grund af deres titel.

Caseplay gik ind og lavede både en før- og efter-analyse, der i mine øjne ramte plet.

Obamakurset opgraderede de vigtigste aktørers “Obama”-kompetencer.

Caseplay brugte på et tidspunkt begrebet “Kroppen som instrument” – det synes jeg rammer oplevelsen af kurset godt.”

TOP-TOY

Se vores andre kurser

Konflikthåndtering
Kropssprog
Den vanskelige samtale