Om Caseplay

Sådan arbejder vi

Caseplays hovedopgave er at anskueliggøre konflikter på arbejdspladsen, om de nu foregår ansigt til ansigt, i telefonen, eller i mails, sms, facebook mm. Vi formidler med krop og sjæl, hvordan tanker og følelser påvirker os i de udfordrende situationer vi alle kender så godt. Vores metoder handler om at forstå konflikter, gennem at spille og analysere typiske og udfordrende situationer, og hjælpe deltagerne med at løse dem.

Inspiration fra store talere

Vores anden opgave er at undervise i Sublimt Præsentation. Du lærer bedst når du har et godt forebillede. Vi har specialiseret os i analyse af store talere som Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton mfl. Vores kurser i præsentation indleder vi tit med videoklip af store talere, som vi sammen med deltagerne analyserer på retorik, kropssprog og andre virkemidler.

Forumteater

Forumteater er interaktivt teater hvor typiske udfordringer og konfliktsituationer fra arbejdspladsen iscenesættes ved professionelle skuespillere. Publikum bliver inddraget i debat om hvad spillet har vist, og får lejlighed til at afprøve løsningsforslag i spillet. Det kan ske ved at skuespillerne agerer på publikums forslag eller at publikum selv spiller med.

Der er typisk tale om et kort teaterstykke på ca. 20 min. eller et antal scener der varer ca. 5 min. hver, alt efter formål.

Forumteater kan handle om organisationsændringer, sammenlægninger, fusion, den vanskelige samtale, kundeservice, konflikthåndtering eller om andre situationer hvor det handler om at udvikle personlig kommunikation, om at fremme god kommunikation og skabe godt samarbejde.

Samtaletræning

Samtaletræning er det programdel, hvor deltagerne træner bestemte samtaleværktøjer i nær interaktion med skuespillere og konsulenter. Dette foregår i mindre grupper, med en skuespiller i hver gruppe.
Hvordan skaber jeg en hensigtsmæssig kontakt? Hvordan får jeg den andens perspektiv på sagen på banen? Hvordan bliver mit budskab modtaget? Hvornår er det hensigtsmæssigt at stille spørgsmål, sætte farten i en samtale op eller ned, og hvordan får jeg samtalen til at ende godt?

Kropssprog – øvelser

Caseplays metoder omfatter øvelser hvor alle er ude på gulvet og alle får prøvet selv af hvordan man styrer sit kropssprog. For mange er det en øjne åbner at opleve hvor meget vi selv er med til at styre en samtale i den ene eller den anden retning, ren og skær med den måde vi mentalt og fysisk er til stede i samtalen.

Stemmetræning – øvelser

Gennem praktiske øvelser skaber vi oplevelsen af at kunne bruge stemmens fulde potentiale. Føling med vejrtrækningen og en god styring af taleorganerne giver for de fleste en oplevelse af at man kan fylde stemmen med mere gennemslagskraft og intensitet. Det skaber ro og det bliver nemmere at holde pauser.

Vejrtrækning – øvelser

Vi underviser i 4×4 vejrtrækningsmetoden fra hærens specialstyrker, hvor den systematiske dybe vejrtrækning bruges til at berolige sig selv i, eller efter en  konfliktsituation, hvor hormonerne Kortisol og Adrenalin er bleven pumpet ud i kroppen.

Fokus på fremtiden – dynamisk refleksion

Her tager deltagerne aktivt stilling til deres holdning og fokus angående processer og udviklinger i organisationen. Denne proces foregår på åbent gulv hvor folk flytter sig alt efter hvordan deres tanker bliver påvirket af hvad de hører andre mener. Alle kommer til ord, og der skabes bevægelse i holdninger.

Teori

Alle øvelser, processer, refleksion og vidensdeling bliver indledet af teori der skaber nye synsvinkler og udfordrer eksisterende. Det angår viden om konfliktløsning, holdningsdannelse, kropssprog, kontekst og en række moderne kommunikationsteorier. Vores formidling tager afsæt i den anerkendende kommunikation, stærkt inspireret af systemisk og narrativ teori.

Research

Alle iscenesættelser og kursusforløb bliver tilpasset på baggrund af research i jeres virksomhed, vi leverer ingen standardkurser. Research består typisk i besøg på jeres arbejdsplads, interviews med ledere og medarbejdere, nærlæsning af relevante oplysninger om arbejdsopgaver og procedurer i jeres organisation.