Om Caseplay

Caseplay er et firma af skuespillere og proceskonsulenter. Vi tilbyder kompetenceudvikling i Personlig Kommunikation, det vil sige menneskers evne til at kommunikere deres faglighed således at dem de kommunikerer med føler sig set, hørt og forstået bedst muligt. Vores kurser, workshops og foredrag omhandler bl.a. Arbejdsmiljø, Kropssprog, Stemmeføring og  øvrige virkemidler der påvirker kommunikationen.
Vores arbejdsmetoder udspringer fra den opfattelse at det er samspillet mellem teori, kroppen, høj energi og involvering der skaber det bedste resultat i læring af god kommunikation. Det teoretiske grundlag er funderet i systemisk -, narrativ teori og organisationspsykologi, i samspil med øvelser fra den moderne skuespilmetodik.
Vores skuespillere og konsulenter arbejder med en anerkendende tilgang.
Caseplay har løst opgaver for erhvervslivet siden 2002.

Eksempler på vores opgaver.