Personlig udvikling med Præsentationstræning

af | sep 3, 2021 | Præsentation

Præsentationsteknik

Det nye sort

Personlig udvikling er det nye sort for fremtidens medarbejdere. Vi ønsker at kunne mærke at vi bliver bedre til at klare os i privatlivet og i relationerne på arbejdspladsen, og vi lægger mærke til om vores opgaver, samarbejdet med kollegaerne eller ledelsen på afdelingen gør os klogere i den retning.

Mens vi er i gang med vores arbejdsopgaver, måler vi, ofte ubevidste, om vores gerninger tilføjer os en læring. Om vi udvikler os som menneske, mens vi lægger de mange og kostbare livs-timer på arbejde.

Overskud

At øge sine kompetencer på arbejdspladsen skaber en følelse af overskud. Den følelse fortæller os at vi har det godt, og bedre end i går. At kunne fremstå for sine kollegaer, at kunne repræsentere sine kollegaer på et stormøde er noget som mange forbinder med overskud.

En god fornemmelse i kroppen

På et kursus præsentationsteknik lærer du lige præcist at mærke det overskud. Usikkerheden omkring kropssprog, hvad gør jeg med mine hænder? Får jeg sagt det jeg mener? Hvor skal jeg stå? Hvor meget skal jeg bevæge mig? Kan de forstå det jeg siger? Virker jeg autentisk? Disse spørgsmål tales der om, når en træner hjælper dig med at få en god fornemmelse i kroppen mens du øver dig på dit oplæg.

Den kontakt du ønsker

Præsentationstræning er en personlig udvikling som giver dig en fornemmelse for samvær og kommunikation med andre, langt ud over det at holde et godt oplæg. Når du beskæftiger dig med hvordan andre bliver påvirket af den måde du agerer på, åbner du dine øjne for en verden af signaler, små som store, der fortæller dig hvordan du bedst skaber og vedligeholder de former for kontakt du ønsker i dit liv. Når du i supermarkedet lægger mærke til hvordan en bestemt person bevæger sig gennem butikken er du allerede i gang med din præsentationstræning. Når du lærer, hvad du kan bruge dine observationer til – og hvad du ikke skal bruge dem til – , har du gang i en god personlig udvikling. God fornøjelse!