Obama er kendt for at have et tillidsvækkende smil.

Brug dit kropssprog bevidst, og få mere at vide.

At vise tillid ligger ikke altid i ordene.

Obama er kendt for sit tillidsvækkende smil.

For nyligt holdt jeg et foredrag for ledere om brug af bevidst kropssprog. Her fortalte en af deltagerne om en introvert medarbejder, der viste sig at have fundet på meget værdifulde IT-løsninger, uden at nogen vidste det.

Hans pointe var, at vi skal passe på med at drage konklusioner om folks kompetencer på baggrund af deres kropssprog.

Jeg kunne ikke være mere enig.
Vi satte derfor en samtale i gang, hvor vi undersøgte hvad det kræver af os som ledere, når vi skal kommunikere med medarbejdere, der ikke siger så meget, som skyer social kontakt, og som ikke af sig selv informerer os om de geniale løsninger de finder på, fx i opbygningen af et IT-system.

Vi kom frem til, at vores egen personlige kommunikation og kropssprog har stor indflydelse på relationen til denne yderst værdifulde medarbejder og på hvilke kompetencer, vi får noget at vide om.

Det handler i dette tilfælde om at skabe tryghed og en tillidsfuld stemning i kommunikationen, og det er her det bevidste kropssprog beviser sin værdi.

Bevidst kropssprog går ud på, at du bruger kropssprog som et aktiv, et virkemiddel til at opnå den relation, du ønsker. Er den gode relation skabt, vil du blive overrasket over hvad folk kommer og fortæller dig og hvilke muligheder, der åbner sig!

Emnet kom på tale i vores arrangement for det internationale erhvervsledernetværk BBCS.