Undgå misforståelser og få tilfredse kunder

af | feb 25, 2017 | Konflikthåndtering, kundeservice

Vær opmærksom på stemningsskiftet hos dine kunder

En del organisationer arbejder med en kodeks – et sæt nedskrevne leveregler for medarbejdernes gode adfærd, der skal sikre kundetilfredsheden.

Det handler ofte om at forbedre kommunikationen, at undgå misforståelser i kundekontakten. Et eksempel på god kommunikation, hvor misforståelser forebygges, er dette kontrolbesøg, som NaturerhvErvstyrelsen gennemfører hos en landkvinde: 

En jordbrugskontrollør går sammen med en landkvinde gennem stalden med de tyggende køer. De skal over til lageret, hvor hun har opmagasineret  dunke med sprøjtemidler.

Da de kommer ind på lageret, stopper kontrolløren op og ser på de forskellige dunke. Han skriver noget i sin blok, og det får kvinden til at se bekymret på ham.

Kontrolløren opfanger kvindens blik, smiler, og siger:

”Jeg skriver bare ned at du har fået støbt et fint betongulv her, det ser rigtig godt ud”.

 Der kommer smil på kvindens ansigt, og hun siger:

 ”Ja, det har været et stort arbejde”.

Kontrolløren kunne mærke at det var vigtigt at være åben omkring de noter, han skrev. Landkvinden kunne godt have fået mistanke om at han skrev noget kritisk om sprøjtemidlernes opmagasinering, og det ville unødvendigt fordærve den gode stemning.

Vi mennesker tolker det ofte negativt, når vi ikke helt er klar over, hvad der bliver skrevet ned om os, eller vi mangler information om noget. Så Transparens – at meddele hvad det er du gør – er i den forbindelse værktøjet, der skaber tillid i en arbejdsrelation.

Emnet Transparens, gennemsigtighed, kom på bordet under en serie temadage med Caseplay om “Kodeks for det gode kontrolbesøg” for jordbrugs- og fiskerikontrollører i NaturErhvervstyrelsen. Styrelsen vil med kodeks, som er udarbejdet i samarbejde med erhvervene, opnå en højere grad af kundetilfredshed gennem en effektiv og gnidningsløs afvikling af kontrolbesøg.