Præsentationsteknik med Caseplay

Her i Kursus Præsentationsteknik – bag om kurset, kan du læse om vores tilgang og om nogle af de teknikker du allerede selv kan gå i gang med at øve dig på. God fornøjelse!

Læs om det praktiske for kursus præsentationsteknik her>>

 

På et kursus præsentationsteknik med Caseplay kommer du til at opleve på egen krop, hvordan du leverer din bedste præsentation. Vi hjælper dig med din tilrettelæggelse og forberedelse, du får instruktion og feedback på din optræden i flere omgange og du går ud af døren igen, med en håndfuld konkrete værktøjer og glæden ved at levere et godt oplæg. Vi tager afsæt i, at alle mennesker er forskellige og du lærer både dine styrker og svagheder at kende i den tid vi har sammen.

 

Vaner i vores kropssprog

En vigtig del af arbejdet med personligt fremtræden er, at du bliver bevidst om dine vaner. Det handler om de såkaldte ”blind spots”, vaner i din fremtræden du ikke er klar over, men som forstyrrer din præsentation. Mange vaner i vores adfærds er nødvendige for at håndtere daglige rutiner uden at tænke over dem, men nogle vaner, i talemåde, stemmebrug eller kropssprog, modvirker din evne til at brænde igennem med et stærkt budskab. Det kan være at dit publikum lægger mærke til dem og bliver forstyrret, eller, at ingen ser dem, men de mudrer dit budskab uden at folk præcist kan sætte ord på hvad det er. Men det kan vi. På vores kursus Præsentationsteknik, hjælper vi dig med at komme af med uhensigtsmæssige træk der ubevidst holder folk på afstand.

 

 

Den løftede hage

Et eksempel her er en overlæge, som deltog i min gruppetræning, som konsekvent løftede sin hage når hun skulle sige noget vigtigt. Hun løftede hagen så meget at det så ud til at hun talte over vores hoveder, og vi ikke rigtigt kunne få øjenkontakt med hende. Da vi talte om det, kunne alle i gruppen se hvad jeg mente. Næste gang havde hun øvet sig derhjem, ved badeværelsespejlet, i at tale med ansigtet lige frem. Vi kunne tydeligvis mærke forskellen og det øgede nærvær. Det kunne overlægen selv også mærke. Det havde føltes grænseoverskridende for hende da jeg gjorde hende opmærksom på det i gruppen, men hun var taknemmelig for at vide hvad hun kunne gøre for at fremtræde mere nærværende.

 

 

Ledere der ikke bliver forstået korrekt

En del af indgroede mønstre i dit sprogbrug, udtale og kropssprog kan stå i vejen for at blive hørt og forstået som du ønsker, når du holder en tale. Og det gælder både for dem der jævnligt holder taler og novicer. En hel del ledere bliver ikke forstået som de skulle. Deres medarbejdere siger det bare ikke til dem. Jeg er mange gange stødt på folk der siger at de ofte har svært ved at finde ud af hvad deres leder præcist mener, i de interviews vi holder til forberedelse af vores opgaver. Og lige ofte har de aldrig sagt noget om det til lederen. Måske noget du genkender?

Ændring peu a peu

Det er faktisk svært at få feedback på den måde du gebærder dig ad, og de vaner du har med dig. Der hviler et tabu på at tale om den slags på arbejdspladsen, og det er måske også meget godt. Det er vigtigt at vi til daglig kan færdes blandt hinanden uden at skulle stå til regnskab for hver en handling. Men når du er på kursus i præsentationsteknik med Caseplay er det netop det du får: feedback på hver en handling du laver. Det er her hvor du får den feedback du har brug for, for at kunne ændre – peu a peu – de vaner der spænder ben for at du brænder igennem med dine budskaber.

 

 

Indhold og virkning

De fleste der deltager på vores kursus præsentationsteknik har typisk et stort øje for den indhold de ønsker at formidle. Vores opgave er først og fremmest at hjælpe med, at få disponeringen i orden. Det kan fx godt være at du har tilrettelagt din tale ud fra kronologiske begivenheder der har ført til din pointe, men det er ikke altid, at det er således du fanger dine tilhørernes opmærksomhed bedst. De skulle nødigt have tabt opmærksomheden under din opremsning, og have svært ved at holde øjnene åben til den tid, hvor du er nået til dit egentlige budskab.

 

På vores kursus præsentationsteknik arbejder vi også med, hvordan du giver dine tilhørere en klar fornemmelse af hvad de skal gøre og hvordan de skal bruge det du har sagt. Det er næsten altid muligt, at skabe en forventning eller knytte en opfordring til en bestemt opmærksomhed til din tale, som gør at den lever videre i dine tilhørernes tanker i tiden efter dit oplæg.

 

Men vores største opmærksomhed ligger på den del af dit oplæg, der ikke primært har med indholdet at gøre, men med hvordan du skaber den ønskede kontakt mens du holder din tale. Kontakten med dine tilhørere betyder både at dit budskab bliver hørt, og at du bygger en relation til dine tilhørere. Selve indholdet i dine budskaber kan, meget ofte, lige så godt leveres skriftligt eller via billede, lyd eller video, men kontakten under dit oplæg gør at budskabet sætter sig fast. Kontakten gør oplevelsen til noget særligt og noget du vil blive husket for. De fleste mennesker har ikke et klart billede af det de lærte på skolen, men de husker deres værste og bedste lærere klart og tydeligt. Det er de lærere der med deres fremtræden har fået dig til at føle noget. Følelsen af at have fået noget med, ligger for en stor del i de oplevelser vi har haft med mennesker der har vakt vores fascination og begejstring.

 

 

At skabe begejstring

Nogle mener at talere der skaber stor begejstring må være naturtalenter. Men det er ikke rigtigt. Sagen er ofte, at dem der holder store taler er dybt forbundet med det de taler om, og derfor ved de hvad de skal og vil sige. Og de øver sig, kan du tro! At være stærkt optaget af den indhold man taler om, tror jeg, er noget af det vigtigste for at kunne holde en god tale. Der udover er der dog en række værktøjer der gør en tale nærværende og spændende, som ikke er svært at opdage og sætte ord på.

 

 

Hold Pauser!

At holde pauser er et simpelt værktøj til at gøre en tale spændende og du ikke behøver være et naturtalent til at kunne bruge det. I starten vil du føle at dine pauser er for længe, mens dem der lytter slet ikke oplever at pauserne er for længe. Hvor pauserne i din tale skal ligge hænger stærkt sammen med den indhold du formidler. Men det er faktisk svært at gøre hvis ikke du har lært hvordan du skaber den timing der gør, at pauserne begynder at føles naturlige og nemme. Du skal vide hvad du vil opnå med en pause. Den forventning og spænding du kan opnå med en pause, har med dramaturgien i talen at gøre. Her tænker jeg som eksempel på Præsident Obamas fortælling om den 106 årige kvinde der skulle ud og stemme, til hans indsættelse i 2008. Den historie skabte så mange billeder, at pauserne føltes som nødvendige for at kunne fordøje den stærke historie.

 

 

Kropsbevidsthed – Body Awareness

Udover at vi i kurset præsentationsteknik tager afsæt i det menneske som du er, vil du lære at styre din krop ud fra principper der fremmer en optimal kommunikation. Et hvert kursus præsentationsteknik indeholder et afsnit hvor vi gennemarbejder hele kroppen i en opvarmningsøvelse af ca. en times varighed, hvor vi forklarer hvordan de forskellige kropsdele bidrager til dit kropssprog. Øvelserne har baggrund i den gamle kinesiske kampsportsgren Tai Chi og moderne skuespilteknik. Her oplever og lærer du hvordan du kan lægge din opmærksomhed ind i kroppen.  Alle kan være med her, du behøver ikke at være specielt trænet eller i super kondition.

 

 

Det selv-lærende menneske

Et kursus præsentationsteknik med Caseplay er en kort rejse ind i dig selv, hvor du opdager muligheder og forhindringer du selv kan arbejde videre med. Det lyder måske krævende, men du er allerede rigtig godt på vej, ved at være gjort opmærksom. Din krop indretter sig faktisk rart hurtigt efter de erkendelser du gør dig. Et eksempel er at kursusdeltagere, som bliver bedt om at lægge mærke til deres vejrtrækning uden at ændre noget, næsten automatisk begynder at trække vejret roligere. Når jeg på gaden ser en person der går med en krum ryg, retter jeg mig automatisk op. På den måde hjælper menneskers egenskab af at være selv-lærende med til at få max ud af et kursus, hvor vi hjælper dig med at blive opmærksom og se de muligheder der gør dig til en god taler.

På dette kursus arbejder vi gerne sammen med Ditte Maria Lefevre, dittemarialefevre.com, og Christina Falkberg, falkberg.com

Kursus Præsentationsteknik