personlig kommunikation
Slide background
Træning on site
Borgerrettet-kommunikation-caseplay2
Troværdigt skuespil
200709071D4771-Region-H_-Personaledag-e1423906033917
Stærk deltager involvering
Ledelse-kommunikation-caseplay
Afveksling
mellem teori
og praksis
Om Caseplay
Realistiske situationer

Vi hjælper dig til en bedre kommunikation
Hos Caseplay har du mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer
inden for konflikthåndtering, samtalefærdigheder, kropssprog, stemmeføring og præsentationsteknik.

Vores to mest solgte kurser

Konflikthåndtering

Præsentationsteknik


Caseplay er et firma af
skuespillere og proceskonsulenter, der sørger for at din læring sker i et samspil af teori og kropslig
involvering.

Vi leverer skræddersyede kurser, foredrag, temadage og
individuelle træningsforløb i personlig kommunikation for ledere og medarbejdere.


”I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb (Tillid) mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft og Joost Alexander. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk set ramte de rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skridt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i København

Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.”

Sanne Caft
Københavns Hovedbibliotek

Se vores andre kurser

Anerkendende Kommunikation

Anerkendende kommunikation

Kropssprog

Kursus i kropssprog

God kundeservice

God kundeservice