Vi hjælper dig til en bedre kommunikation

Hos Caseplay har du mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer inden for kropssprog, præsentationsteknik og konflikthåndtering.

Vores to mest solgte kurser

Konflikthaandtering-caseplay

Konflikthåndtering

Skærmbillede 2018-02-27 kl. 10.44.20

Præsentationsteknik

Caseplay er et firma af skuespillere og proceskonsulenter, der sørger for at din læring sker i et samspil af teori og kropslig involvering.

Vi leverer skræddersyede kurser, foredrag, temadage og individuelle træningsforløb i personlig kommunikation for ledere og medarbejdere.

“…dette kursus var noget vores medarbejdere virkelig kunne bruge, da det var realistisk i forhold til deres daglige virke. I gjorde det virkelig godt, når I opførte skuespil, og I formåede at holde alle interesseret og lagre de nye teknikker, som de bruger i den virkelige verden, på deres rygrad. Jeg kan kun anbefale jeres metoder. TAK for et super godt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af dette konflikthåndteringskursus.”

Søren Vestberg Petersenproduktionsleder i DSB

”I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb (Tillid) mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft og Joost Alexander. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk set ramte de rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skridt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i København Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.”

Sanne CaftKøbenhavns Hovedbibliotek

“Det var en fornøjelse at opleve Joost! Han var velforberedt og engageret, og det var tydeligt at lederne var glad for at blive inddraget i form af øvelser og kunne tage imod hans gode råd om, hvordan de kan bruge deres kropssprog i deres lederjob”

Rasmus Onslev KremmerKommunernes Landsforening

Se vores andre kurser

Anerkendende Kommunikation
Anerkendende kommunikation

Kropssprog
Kursus i kropssprog
God kundeservice
God kundeservice