Tal til alle!

af | dec 7, 2020 | Præsentation

Præsentation

Er du leder, mødeleder eller oplægsholder? Her kommer et tip der hjælper dig gennem Covid-19 tiden, ved de lejligheder hvor du har chancen for at mødes live med dine medarbejdere, eller andre der er samlet for at høre på dig.

Når dine tilhørere sidder med stor afstand fra hinanden, er det vigtigere end før, at du favner hele forsamlingen med din fysiske tilstedeværelse. Afstanden mellem dem der sidder i salen gør, at flere oplever at deres opmærksomhed falder fra, hvis ikke de kan mærke at du taler til dem.

Du har, som de fleste mennesker, en såkaldt ”sukkerside”, som er den side af kroppen du har nemmest ved at være aktiv i. Det kan fx komme til udtryk i at du, ubevidst, taler mere til den ene side af salen end til den anden side af salen. Dette kan blive forstærket af, at du opholder dig mest i det hjørne, hvor flipover-tavlen tilfældigvis stod da du indtog scenen.

Favn alle

Til at kunne favne alle i lokalet, vil det give god mening at du flytter flipoveren til midten af salen og er opmærksom på, at du vender dig godt om mod forsamlingen efter du har skrevet noget på flippen og fortsætter dit oplæg.

Sørg for, at dine øjne skaber kontakt med alle fra yderst til højre til yderst til venstre og fra bagerste til forreste række. Et lille trick er, at lade dine øjne hvile en anelse længere på en bagerst i salen eller yderst i side, som markerer at du lægger vægt på at alle er med.

Emnet kom på tale ved en træning i præsentationsteknik med Caseplay, i uddannelsen Ny Leder i Staten.

Læs mere om vores træning i Præsentationsteknik >>