Tavshedskulturen i Folkekirken

af | dec 20, 2021 | Arbejdsmiljø

Kontorfolket - grafik

Bryde tavsheden

Præsternes hensigtserklæring for et bedre arbejdsmiljø er et godt eksempel på hvordan en organisation får en chance for at forbedre sig, ved at tavshedskulturen bliver brudt.

Her og nu

Hensigtserklæringen skaber en kontekst hvor det bliver legitimt at tale om det der er svært. Der skabes en aktualitet, en her-og-nu ramme, som dem, der har været tavse, kan benytte sig af, til at bidrage i samtalen, i konflikten. Det er her og nu der skal reageres. Det er her og nu, at dem der har en stemme, og dem der ikke føler de har en stemme, har mulighed for at knytte sig til den skabte, aktuelle opmærksomhed på arbejdsmiljøet.

Skabe kontekst

Hensigtserklæringen kan minde os andre om, hvordan vi kan prøve at ændre på det der går os på. I dette tilfælde handler det om at skabe en kontekst. I mange virksomheder og organisationer ville det mest oplagte værktøj måske ikke være en hensigtserklæring. Det kan være at der på anden vis skabes fokus på arbejdsmiljø, fx ved at igangsætte en kampagne, eller ved at starte en undersøgelse. Her kan arbejdsmiljørepræsentanter bruge deres position til at hjælpe dem der føler sig usikre.

Mod

Apropos folkekirken kom jeg i tanke om sindsrobønnen: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen.

Tro på det, du kan overskue

Ja, der skal mod til, til at ændre noget. Men vi skal ikke lade os afskrække, og føle os afmægtige når ordet “mod” virker krævende og stort. Vi skal lade os inspirere af dem der gør noget, og bruge vores kreativitet til at komme i gang. Vi skal tro på det, som vi kan overskue.